Staff week - wizyta studyjna biur karier uczelni zrzeszonych w SEA EU

Biuro Karier UG wraz z Biurem SEA EU zorganizowało wizytę studyjną dla pracowników biur karier  uczelni zrzeszonych w międzynarodowym konsorcjum uczelni nadmorskich SEA EU.

W czasie spotkania w Uniwersytecie Gdańskim zaproszeni goście nie tylko zapoznali się z misją naszej uczelni oraz celami i priorytetami projektu SEA EU, które zaprezentowała Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska – Zeidler, prof. UG, ale także z zakresem wsparcia oferowanego studentom i absolwentom przez Biuro Karier UG.

Ponadto, goście z zaproszonych biur karier uczelni SEA EU zapoznali się z polityką samorządową na rzecz wspierania młodych na rynku pracy realizowaną przez Centrum Rozwoju Talentów oraz Centrum Informowania i Planowania Kariery Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Biuro Karier UG zorganizowało także spotkania z pracodawcami, którzy szczegółowo opisali wymiary współpracy z BK UG oraz projekty i przedsięwzięcia prowadzone dla studentów. Kolejnego dnia uczestnicy otrzymali propozycję udziału w warsztatach dotyczących różnic kulturowych w komunikacji i biznesie.

Staff week -  wizyta studyjna biur karier uczelni zrzeszonych w SEA EU odbyła się w dniach 13-15 września 2022.

AK/Biuro Karier