Naukowcy z MWB UG i GUMed z publikacją w wysoko punktowanym Journal of the American Chemical Society

Grafika

Artykuł na temat centrów żelazo-siarkowych autorstwa grupy naukowców, w której znajdują się trzy osoby z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, został opublikowany w tygodniku Journal of the American Chemical Society. Obecnie czasopismo posiada najwyższą możliwą punktację Ministerstwa Edukacji i Nauki, czyli 200 pkt, a jego impact factor wynosi 16,383.  

Autorzy publikacji z afiliacją MWB to: dr hab. Rafał Dutkiewicz, prof. UG oraz dwoje doktorantów: mgr Małgorzata Kleczewska i mgr Marcin Jeleń.
- W ramach szerokiej współpracy międzynarodowej w niniejszej pracy przeprowadziliśmy szczegółową analizę syntezy centrów FeS w obrębie białek pełniących rolę „molekularnego rusztowania” podczas biosyntezy FeS z różnych organizmów - opowiada prof. Rafał Dutkiewicz. Trójka naukowców pracuje w Zakładzie Biochemii Ewolucyjnej MWB UG i GUMed.

Publikację można znaleźć tutaj.

Pełna lista autorów artykułu “Iron Insertion at the Assembly Site of the ISCU Scaffold Protein Is a Conserved Process Initiating Fe−S Cluster Biosynthesis”: Srour Batoul, Gervason Sylvain, Hoock Maren Hellen, Monfort Beata, Want Kristian, Larkem Djabir, Trabelsi Nadine, Landrot Gautier, Zitolo Andrea, Fonda Emiliano, Etienne Emilien, Gerbaud Guillaume, Müller Christina Sophia, Oltmanns Jonathan, Gordon Jesse B., Yadav Vishal, Kleczewska Małgorzata, Jeleń Marcin, Toledano Michel B., Dutkiewicz Rafał, Goldberg David P., Schünemann Volker, Guigliarelli Bruno, Burlat Bénédicte, Sizun Christina, D’Autréaux Benoit.

 

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG