O mikrobiologii głębin morskich na konferencji w Breście

Mikrobiologia głębin morskich była tematem konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie w Breście, partnerskiej uczelni SEA EU, w której uczestniczyli nasi mikrobiolodzy: prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski i dr Anna-Karina Kaczorowska.

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego są koordynatorami projektu INDEPTH (o którym pisaliśmy tutaj). Uniwersytet w Breście jest światowym liderem badań z zakresu mikrobiologii morza. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu ostatnich osiągnięć w tym zakresie. Uniwersytet Gdański jako uczelnia partnerska w konsorcjum SEA-EU aktywnie włącza się w międzynarodową wymianę naukową.

 Spotkanie było możliwe dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy prof. Mohamedem Jebbarem z Uniwersytetu w Breście a mikrobiologami z naszej uczelni prof. dr hab. Tadeuszem Kaczorowskim i dr Anną Kariną-Kaczorowską.

Tematyka konferencji, która odbyła się w dniach 15 - 16 września 2022 r., bliska jest celom polsko-norweskiego projektu INDEPTH („Granice życia: różnorodność, strategie adaptacyjne oraz potencjał biotechnologiczny mikroorganizmów żyjących w głębinach morskich Arktyki”), realizowanego na Wydziale Biologii naszego uniwersytetu we współpracy z Uniwersytetem w Bergen (prof. Ida H. Steen i dr Runar Stokke), Uniwersytetem Warszawskim (prof. Łukasz Dziewit) i Instytutem Chemii Bioorganicznej w Poznaniu (prof. Wojciech Rypniewski).

 

Konferencja Brest
oprac.ZP