Malarstwo inspirowane SEA EU. Wystawa prac prof. Anety Oniszczuk-Jastrząbek w Bibliotece Głównej UG

prof. Aneta Oniszczuk - Jastrząbek

- Prezentowanym cyklem obrazów zapraszam Państwa w tą niezwykłą dla mnie podróż do uniwersytetów nadmorskich, widzianych poprzez barwy, emocje, detale lub otoczenie danego miejsca - powiedziała dr hab. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrzabek, prof. UG otwierając 3 października br. wystawę malarstwa "SEA EU by the Sea" w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego.

Wernisaż wystawy był częścią uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego w Uniwersytecie Gdańskim, której to motywem przewodnim była morskość uczelni i jej szczególny aspekt jakim jest partnerstwo nadmorskich uczelni w projekcie SEA EU. Prof. UG Aneta Oniszczuk-Jastrząbek pełniąc funkcję Prorektora ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia sygnowała, wraz z ówczesnym Prorektorem ds. Nauki, a obecnie Rektorem prof. dr hab. Piotrem Stepnowskim 7 listopada 2019 w Brukseli deklarację powołującą Uniwersytet Europejski University of the Seas SEA EU.

- Niebawem kończy się pierwszy etap projektu SEA EU, który zainspirował mnie do namalowania cyklu obrazów, z podróży do uczelni partnerskich, który powstawał przez 3 ostatnie lata. W 2019 roku zaczęłam kierować projektem SEA EU i im więcej czytałam na temat koncepcji projektu i jego idei tym bardziej byłam przekonana o jego wyjątkowości. Postanowiłam więc połączyć swoją pasję, jaką jest malarstwo z pracą zawodową - mówiła podczas wernisażu prof. UG Aneta Oniszczuk-Jastrząbek. - Dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że było to nie lada wyzwanie. Po pierwsze dlatego, że planowałam namalować po dwa obrazy z miast, w których znajdują się uniwersytety partnerskie i dodatkowo z Brukseli, gdzie podpisywaliśmy deklarację sojuszu. Ostatecznie pandemia uniemożliwiła mi realizację tego planu. Podróż do Brestu i Kilonii jest jeszcze przed mną. Po drugie malarstwo to długie, długie godziny spędzone przy sztalugach, ale dające z każdym pociągnięciem pędzla ogromną satysfakcję. 

Na wystawie prezentowanych jest 11 obrazów z pięciu miast partnerskich SEA EU: Gdańska, Kadyksu, Malty, Splitu i Brukseli. I właśnie obraz "Bruksela w deszczu" otwiera dwujęzyczny katalog przygotowany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego z okazji wystawy. Prezentowane w nim obrazy autorka opatrzyła wspomnieniami, reminiscencjami związanymi z miastami, w których znajdują się uczelnie partnerskie SEA EU: Wsiadam. Korki. Rozmowa z taksówkarzem o niczym. Pada deszcz. Nie mam parasola. Godzinna 9.10 i jeszcze 2 kilometry. 9.15. „Patrz, tam jest przedstawicielstwo Bretanii” – mówi taksówkarz. Korki. Płacę i wysiadam na środku skrzyżowania. Będzie szybciej. „Be careful!” – słyszę, zamykając drzwi. Pada deszcz. Jest szaro. Przemykam pomiędzy samochodami na wysokich obcasach. Ludzie spieszą się do pracy, tłoczą przy przejściu dla pieszych. Jestem.

Prof. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek
Motywy z obrazów prof. Anety Oniszczuk-Jastrząbek były bodźcem do stworzenia specjalnej linii materiałów promocyjnych Uniwersytetu Gdańskiego „SEA EU by the Sea”, inspirowanych współpracą nadmorskich uczelni „SEA EU. Fot. Alan Stocki/UG

Aneta Iwona Oniszczuk-Jastrząbek – urodzona 14 listopada 1974 roku w Gdyni, jest profesorem Uniwersytetu Gdańskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w tematyce konkurencyjności, przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw oraz społecznej odpowiedzialności biznesu z uwzględnieniem gospodarki morskiej.

Jest autorką i współautorką monografii poświęconych przedsiębiorczości w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz polityce morskiej. Uczestniczyła i uczestniczy w licznych unijnych oraz międzynarodowych programach naukowych, w tym m.in. Programie Ramowym Unii Europejskiej TRANSFORUM (2012–2014), Interreg South Baltic – SEAPLANSPACE (2018–2020), Interreg Baltic Sea Region – COMBINE (2019), European University – Projekt „European University of the Seas” – SEA EU (2019–2022), NAWA PROM 2 – Projekt: Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej (2019–2020), Horyzont Europa – CRISTAL (2022–2025). Jest członkiem towarzystw naukowych – Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Została odznaczona brązowym Medalem za Długoletnią Służbę (2011) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2015). Drogę naukową łączy z praktyką, a także z wieloma zmieniającymi się na przestrzeni lat funkcjami kierowniczymi na Uniwersytecie Gdańskim.

W 1997 roku uzyskała dyplom inżyniera w zakresie zarządzania i marketingu w gospodarce morskiej na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, a rok później stopień magistra w specjalności zarządzanie organizacją na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Swoją drogę zawodową od początku związała z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie została zatrudniona w 1999 roku w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego UG. Tu zdobyła kolejne stopnie naukowe – doktora w 2003 roku, a następnie w 2015 roku doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracę naukową łączy z praktyką oraz funkcjami kierowniczymi zarówno na Wydziale Ekonomicznym UG, jak i w strukturach ogólnouczelnianych. W latach 1999–2005 była zastępcą prezesa ds. finansowych w jednym z przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką morską, a w latach 2004–2005 prorektorem ds. studenckich Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku. Od 2016 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Gospodarki Globalnej w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego WE UG, a w latach 2016–2019 była dyrektorem tego Instytutu i opiekunem Studenckiego Klubu Biznesu. Od 2019 roku jest kierownikiem Katedry Transportu i Handlu Morskiego WE UG. Jednocześnie w latach 2019–2020 została powołana na stanowisko prorektora UG ds. informatyzacji i umiędzynarodowienia oraz promocji.

Wówczas też powierzono jej kierowanie projektem SEA EU, który formalnie zaczął funkcjonować od 1 października 2019 roku. Inicjatywa ta wywarła duży wpływ nie tylko na codzienne obowiązki prorektorskie prof. Anety Oniszczuk-Jastrząbek, ale też wywołała wiele pozytywnych emocji, które przełożyły się na autorski projekt artystyczny – plan namalowania obrazu z każdego miasta, w którym mieści się uniwersytet partnerski SEA EU. Po objęciu kolejnych funkcji administracyjnych – od 2020 roku członka dyrekcji Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji, w latach 2020–2021 dyrektor Centrum Komunikacji i Promocji UG, a od 2021 roku zastępcy kanclerza ds. informatyzacji, komunikacji i promocji UG – nie zarządzała już SEA EU na Uniwersytecie Gdańskim, ale kontynuowała swój projekt artystyczny związany z nim. Jego pokłosiem jest wystawa SEA EU by the Sea. Nadmorskie uniwersytety SEA EU w malarstwie Anety Oniszczuk-Jastrząbek oraz towarzyszący jej katalog.

Kuratorkami wystawy są: Joanna Kamień (Wydawnictwo UG) i Marta Szaszkiewicz (Muzeum UG).

- Prace nad wystawą były dla nas olbrzymią przyjemnością i niezwykłym doświadczeniem. Wystawa opowiada o projekcie SEA EU z nieco innej strony – poprzez sztukę, która prezentuje niezwykłe momenty projektu. To opowieść o morzu, pasji, wizji, spotkaniach, przyjaźni, relacjach, emocjach oraz ludziach, dzięki którym projekt SEA EU powstał - powiedziała kuratorka Marta Szaszkiewicz. - Dodatkowym elementem wystawy jest absolutnie wyjątkowa drewniana mapa Europy, która prezentuje Państwa zrzeszone w projekcie. Mapę wykonała gdańska firma Avocado Pracownia Twórcza. Mapa poza lądem eksponuje również warstwę morską, a na tym bardzo nam zależało. Wszystkie Państwa SEA EU łączy morze stąd też pomysł wprowadzenia dodatkowego elementu na wystawie czyli trójwymiarowej mapy morskiej.

Sponsor: Avocado Creative Studio

Patronaty medialne: Radio Gdańsk, Namiary na morze i handel, Zawsze Pomorze, gospodarkamorska.pl, Radio Mors UG i Gazeta Uniwersytecka

 

Wystawę oglądać można w Galerii w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego od wtorku do soboty w godzinach 10.00 - 17.00 do 10 lutego 2023 r. Zapraszamy!

MNG/UG