Uczelnie partnerskie programu Erasmus na UG – I Pomorski „Staff Week”

2 grudnia 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim  rozpoczął się tydzień wizyt studyjnych partnerskich uczelni w ramach programu Erasmus pn. I Pomorski „Staff Week”. Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez siedem pomorskich uczelni: Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską, Akademię Muzyczną, Akademię Sztuk Pięknych.

Podczas inauguracji wydarzenia na Uniwersytecie Gdańskim gości powitali Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Pan Leszek Bonna oraz Prorektor ds. Nauki UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Prorektor Stepnowski wygłosił także wykład na temat systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, a także wyzwań organizacyjnych i finansowych jakie stoją przed polskimi uczelniami w zakresie umiędzynarodowiena.      

Uczestnicy reprezentują uczelnie partnerskie Programu ERASMUS z: Francji, Niemiec, Litwy, Holandii, Czech, Finlandii, Gruzji, Irlandii, Turcji i Chorwacji.

Biuro Promocji