Studenci i pracownicy: 31.10.2022 - dzień wolny

Na wniosek Parlamentu studentów ogłaszam dzień 31 października (poniedziałek) Dniem Rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

W związku z powyższym, przychylając się do próśb pracowników Uczelni, uprzejmie informuję, że dzień 31.10.2022 pozostaje dniem wolnym (zgodnie z komunikatem z dn. 27 października 2021), zmienia się natomiast jego tryb odpracowania.

Odpracowanie ma nastąpić w trybie zadaniowym uzgodnionym z przełożonymi do końca listopada, z wyłączeniem sobót.

 

Pozostała część komunikatu z dn. 27 października 2021 dotyczącego dni wolnych od pracy w 2022 roku pozostaje bez zmian.

 

  Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

    prof. dr hab. Piotr Stepnowski

ZP