Wspólna baza wiedzy - Spin-Off Competence Lab

Canvas

Europejski Uniwersytet Nadmorski (SEA-EU) pracuje nad rozwojem Spin-Off Competence Lab, wirtualnego programu szkoleniowego mającego na celu zwiększenie umiejętności naukowców z uczelni SEA-EU w zakresie rozwoju inicjatyw przedsiębiorczych opartych na ich dziedzinach i projektach badawczych. Pierwsze spotkanie już 20 października. 

W ramach przedsięwzięcia uczestnicy zdobędą nowe umiejętności twarde (znajomość praw własności intelektualnej, zarządzanie innowacjami) jak i miękkie (rozwiązywanie problemów, samozarządzanie, umiejętności biznesowe). Inicjatywa została stworzona z myślą o naukowcach na początku swojej drogi. W roku akademickim 2021/2022 młodzi badacze z SEA-EU zostali zapytani o swój aktualny poziom wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i o to, które zagadnienia z tej dziedziny ich najbardziej interesują. Na podstawie ankiety w ramach projektu reSEArch-EU stworzono atrakcyjny program wprowadzający uczonych w świat przedsiębiorczości.  

Dwudziestego października o 10:00 inauguracyjne seminarium Spin-Off Competence Lab pt. „Lean StartUp - Canvas Methodology” poprowadzi Raúl Estrada z Uniwersytetu w Kadyksie. Następne spotkanie przewidziano na dziewiątego listopada. O zdobywaniu grantów opowie Russel Smith z Uniwersytetu w Malcie. 

W programie wydarzenia jesiennych seminariów przewidziano jeszcze takie tematy, jak: “Speculative Design”, “Skills to turn problems into opportunities”, “Business model”. Wykłady będą prowadzone w języku angielskim. 

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają na koniec szkolenia certyfikat uczestnictwa, natomiast można także obejrzeć seminaria w czasie rzeczywistym na kanale YouTube Sojuszu SEA-EU.

Więcej informacji na temat nadchodzącego wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej Spin-off Competence Lab.

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Spin-off competence lab - Seminaria 3.89 MB
Loga
Research
oprac. MJ/ZP, Tekst Justyna Sikorska/Centrum Analiz i Ekspertyz