ACK UG Alternator partnerem ogólnopolskiego projektu wymiany kulturalnej ŻakArt

fot.

Projekt ŻakArt to łącznie 45 wydarzeń kulturalnych w 15 miastach w Polsce. Inicjatywa wyrosła na niwie współpracy zapoczątkowanej w 2019 w ramach Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej  pomiędzy centrami kultury studenckiej z 15 ośrodków akademickich z całej Polski.  Trzy lata nieustannego kontaktu pozwoliły na ukształtowanie się ram współpracy, co stwarza dobre podstawy do budowania trwałych struktur instytucjonalnych.

W projekcie, poza Uniwersytetem Gdańskim, uczestniczą też: Politechnika Częstochowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Głównym celem realizowanego obecnie projektu jest wymiana między poszczególnymi ośrodkami. Każda z   jednostek biorących udział w ŻakArcie zaprezentuje się  publiczności  innego centrum kultury akademickiej w Polsce. Wśród przygotowanych wydarzeń znajdują się spektakle teatralne, koncerty, spektakle taneczne, projekcje filmowe, wystawy.

Wymiany w ramach projektu

I tak Częstochowę odwiedzi zespół muzyczny z Kielc, Gdańsk przyjmie u siebie grupę teatralną z Olsztyna, do Gliwic przyjedzie spektakl muzyczny z Poznania, Szczecin odwiedzi zespół rokowy z Łodzi, w Lublinie odbędzie się gościnny występ teatru z Częstochowy, w Toruniu zostanie zaprezentowany film przygotowany przez studentów z Wrocławia itd. Program każdej wymiany wzbogacony będzie dodatkowo o warsztaty i prelekcję poświęconą danej jednostce, a transfery będą trwały od października br. do końca listopada. 

Projekt ŻakArt to łącznie 45 wydarzeń kulturalnych w 15 miastach w Polsce. Finał tegorocznego projektu odbędzie się 25-26 listopada w ACKiM UMCS Chatka Żaka w Lublinie, gdzie spotkają się wszyscy koordynatorzy lokalni z 15 jednostek w Polsce,  by wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami uzyskanymi w toku realizacji projektu. Obecny projekt ma być też próbą wyjścia poza środowisko akademickie, do społeczności lokalnej, tak by również szersza publiczność mogła stać się odbiorcami artystycznej aktywności studentów. 

Uniwersytet Gdański gościł będzie Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, które 4 listopada na deskach sceny teatralni im prof. Jerzego Limona zaprezentuje spektakl teatralny pt. „Kandydatki na żonę”.

Studio Wokalne  ACK UG 18 listopada wystąpi z koncertem „Adele Songbook” Centrum Nauki i Kultury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Czym dokładnie jest projekt ŻAKART?

Tegoroczny projekt ŻAKART jest kontynuacją zapoczątkowanych w 2019 roku działań w ramach szerszej inicjatywy jaką jest Forum Kultury Studenckiej. Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie wraz z Narodowym Centrum Kultury w 2019 roku przeprowadziło badania dotyczące diagnozy kultury studenckiej w Polsce.

Wyniki tej analizy pokazały, że kultura studencka ma ogromny potencjał, a jednocześnie jest polem niedostatecznie rozpoznanym. Okazało się, że studenci uczestniczą w życiu kulturalnym nie tylko jako odbiorcy, ale niezwykle często są jego aktywnymi uczestnikami. Wnioski te stały się podstawą do nawiązania i rozwoju współpracy między ośrodkami kultury akademickiej w Polsce.

Po największym Polskim festiwalu kultury studenckiej, jaki miał miejsce jesienią 2021 w Chatce Żaka, nadeszła pora, by ruszyć z projektem w pozostałe części kraju. W tym roku kilkanaście jednostek z całej Polski wyśle swoje zespoły do innych jednostek. Dzięki temu każdy ośrodek będzie miał szansę zaprezentować się w innym mieście, przed inną publicznością. Odbędą się występy artystyczne, warsztaty, prelekcje i spotkania. Transfery będą trwały od października do końca listopada. Inicjatorem i pomysłodawcą projektu jest Izabela Pastuszko – dyrektorka Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

- Kultura Studencka to przestrzeń, w której młodzi ludzie mogą się rozwijać i budować swoją tożsamość. Lata współpracy ze studentami pokazały mi jak ogromną wartością jest dla nich sam proces kreacji, możliwość wyrażania siebie poprzez najróżniejsze dziedziny sztuki. Wystarczy stworzyć dla nich odpowiednią przestrzeń, wspomóc mentorsko, by oglądać projekty artystyczne niejednokrotnie na najwyższym poziomie. Już nie mogę się doczekać, czym tej jesieni zaskoczą nas młodzi artyści – mówi Izabela Pastuszko, dyrektorka ACKiM UMCS Chatka Żaka w Lublinie, pomysłodawczyni projektu.

Po więcej informacji na temat projektu zapraszamy na oficjalnego Facebooka Forum Kultury Studenckiej: https://www.facebook.com/forumkulturystudenckiej

Michał Biełuszko/ACK