Rozstrzygnięcie I edycji konkursu o nagrodę „Włączam płeć do badań”

Mgr Katarzyna Jagłowska i dr Krystian Maciej Tomala z Wydziału Filologicznego UG zwyciężyli w I edycji konkursu „Włączam płeć do badań”  na pracę magisterską i doktorską uwzględniające w obszarze badań perspektywę płci.

W ramach realizowanego w Uniwersytecie Gdańskim projektu EU Horyzont 2020, Modifying Institutions by Developing Gender Equality Plans (MINDtheGEPs), kierowanego przez prof. dr hab. Ewę Łojkowską, podejmowanych jest wiele działań mających na celu realizację założeń polityki równości płci w naszej uczelni, określonych w Planie wdrażania polityki równości płci w Uniwersytecie Gdańskim.

Jednym z elementów projektu jest przyznawanie dorocznych nagród za najwyżej ocenioną pracę magisterską i rozprawę doktorską uwzgledniającą w obszarze badań perspektywę płci. We wrześniu 2022 roku ogłoszono nabór kandydatek i kandydatów do pierwszej edycji konkursu. O nagrodę mogły ubiegać się osoby, którym nadano tytuł magistra lub stopień doktora w Uniwersytecie Gdańskim w latach 2021-2022.

Komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący prof. dr hab. Krzysztof Bielawski; prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn; dr hab. Natasza Kosakowska – Berezecka, prof. UG; dr hab. Joanna Kruczalak – Jankowska, prof. UG; dr Magdalena Żadkowska; Sekretarz Komisji  mgr Marta Dziedzic – wyłoniła zwycięzców konkursu.

Najwyżej ocenioną pracą magisterską uwzględniającą w obszarze badań perspektywę płci – w I edycji 2022 uznano pracę mgr Katarzyny Jagłowskiej (Wydział Filologiczny UG): Ewolucja wizerunku postaci kobiecych w animacjach shojo od lat 90. do współczesności na przykładzie filmów „Czarodziejka z Księżyca” za uchwycenie dynamiki zmian we współczesnym definiowaniu kobiecości poprzez analizę ewolucji postaci filmowej. Promotorką pracy jest:  dr hab. Magdalena Howorus-Czajka, prof. UG.

Najwyżej ocenioną pracą doktorską, uwzględniającą w obszarze badań perspektywę płci – w I edycji 2022 uznano pracę dra Krystiana Macieja Tomali (Wydział Filologiczny UG): BIOgrafia mężczyzny. Formy męskości w pisarstwie Tadeusza Różewicza za nowatorskie podejście czyniące kategorię płci kulturowej kluczową w kontekście analizy dorobku literackiego. Promotorką pracy jest  dr hab. Barbara Zwolińska prof. UG.

Uroczyste wręczenie dyplomów wyłonionym laureatce i laureatowi Nagrody „Włączam płeć do badań” oraz prezentacja zwycięskich prac nastąpi 24 listopada 2022 podczas międzynarodowej konferencji Nauka i Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju organizowanej przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG.

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim osobom, które przesłały prace na konkurs.

 

gep
oprac. MNG/ZP