Jak zmniejszyć ilość zakażeń w szpitalu? O tym piszą naukowcy z UG i z Chin w Chemical Engineering Journal

Dzięki współpracy naukowców Uniwersytetu Gdańskiego z zespołem badaczy z chińskiego Uniwersytetu w Tiencin powstał artykuł opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Chemical Engineering Journal. Międzynarodowy zespół opisał nową metodę walki z wielolekoopornymi drobnoustrojami. 

W Europie dochodzi do 4,5 miliona przypadków zakażeń szpitalnych rocznie. Liczba ta cały czas rośnie między innymi przez nowe oporne na antybiotyki bakterie o rozszerzonym spektrum oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe. W związku z tym pilnie poszukuje się alternatywnych, bezpieczniejszych i skuteczniejszych strategii przeciwdrobnoustrojowych skierowanych w szczególności przeciwko superbakteriom „ESKAPE”, które, jak sama nazwa wskazuje, dysponują mechanizmami „ucieczki” przed działaniem leków przeciwbakteryjnych oraz mechanizmami obronnymi gospodarza.

Jeden z takich sposobów opisali autorzy artykułu „Iron-blocking antibacterial therapy with cationic heme-mimetic gallium porphyrin photosensitizer for combating antibiotic resistance and enhancing photodynamic antibacterial activity”. Publikacja ukazała się w Chemical Engineering Journal, czasopiśmie o najwyższej punktacji Ministerstwa Edukacji i Nauki (200 pkt) oraz o impact factorze 16,744. W niej naukowcy z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG (kierownik projektu po stronie naszej uczelni) oraz dr hab. Joanna Nakonieczna, prof. UG wraz z zespołem prof. Lei Zhang z Uniwersytetu w Tiencin opisują metodę wykorzystującą inaktywację fotodynamiczną w walce z wielolekoopornymi drobnoustrojami.

Naukowcy z naszej uczelni brali udział w konceptualizacji badań, oznaczeniu aktywności antybakteryjnej metody fotodynamicznej, analizie wyników badań i przygotowaniu manuskryptu.

Badania zostały sfinansowane z projektu NCN Sheng (2018/30/Q/NZ7/00281) realizowanego we współpracy z zespołem prof. Lei Zhang z Tianjin University. Kierownikiem projektu ze strony UG jest dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG.

Pełna lista autorów artykułu to:  Hao Zhang, Qingsi Li, Xiaoyu Qi, Yi Li, Hongyan Ma, Mariusz Grinholc, Joanna Nakonieczna, Bingran Yu, Xing Wang oraz Lei Zhang.

Link do publikacji: https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.138261

CEJ
Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG