Wędrówki z Günterem Grassem: "Literacka kartografia Miasta" - zapraszamy na spotkanie

Zapraszamy 14.12.2022 o godz. 17.30 do Nadbałtyckiego Centrum Kultury na spotkanie promujące książkę "Literacka kartografia Miasta". To przewodnik nawiązujący do miejsc, tras związanych z literatura noblisty, doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego - Guntera Grassa. O publikacji rozmawiać będą prof. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, dr Marta Turska i red. Dorota Karaś.

 

Gdańsk Güntera Grassa jest nie tylko scenerią wydarzeń, ale i bohaterem opowieści. Artysta stworzył literacki mit o silnej mocy oddziaływania. „Trylogią gdańską” wprowadził Miasto, Kaszuby i Pomorze do literatury światowej nie tylko jako studium przypadku zaczadzenia faszyzmem, ale także jako pogranicze i laboratorium międzykulturowych relacji.

"Literacka kartografia Miasta. Przewodnik literacki" pod redakcją dr hab. Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk i dr Marty Turskiej, zawiera 9 tras wytyczonych przez związanych z Miastem grassoznawców: Miłosławę Borzyszkowską-Szewczyk, Marion Brandt, Andrzeja Faca, Annę Kowalewską-Mróz, Mirosława Ossowskiego, Martę Turską i Martę Wróblewską

Autorzy prowadzą po miejscach mniej lub bardziej oczywistych Wrzeszcza i Oliwy, Starego i Głównego Miasta, Stoczni Gdańskiej oraz Kaszub. Odczytują przestrzeń Miasta poprzez pryzmat dialogów powojennych pisarzy gdańskich z obrazem Gdańska Grassa, „odpominań” noblisty, żydowskiej przeszłości miasta, jego pamięci smaków oraz głodu. Wyruszają szlakiem fascynacji Grassa architekturą i sztuką gdańską, a także realizacji artystycznych, inspirowanych twórczością artysty w przestrzeni publicznej.

Bogato ilustrowany tom zawiera szkice tras a dopracowana szata graficzna sprawi, że przewodnik będzie również cenną pamiątką z Gdańska.

Przewodnik literacki to monografia wieloautorska, powstała w wyniku projektu badawczo-animacyjnego, realizowanego w latach 2020-2022 pod kierownictwem dr hab. Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk, prog. UG w Pracowni Badań nad Narracjami Pogranicza w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym UG. W części animacyjnej tego projektu przeprowadzono kilkanaście spacerów tematycznych inspirowanych twórczością artysty i dialogami z jego dziełem.

Publikacja jest wynikiem projektu badawczo-animacyjnego, zrealizowanego przez Pracownię Badań nad Narracjami Pogranicza na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego i Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku.

W środę 14 grudnia o godz. 17.30 o publikacji w Nadbałtyckim Centrum Kultury rozmawiać będą redaktorki tomu: dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG, dr Marta Turska z Instytutu Filologii Germańskiej oraz redaktor Dorota Karaś.

Podczas spotkania pokazane zostaną fragmenty filmów reportażowych z części animacyjnej projektu badawczego, przygotowanego przez Justynę Olimpię Zając i Marka Zygmunta pt.  "Wędrówki z Günterem Grassem. Intermezzo" (2020) oraz "Wędrówki_2021" w reżyserii Sławomira Pułtyna z Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni. Ten projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Gdańska, drugi dzięki współpracy z PFF.

Wstęp: bezpłatny

Tego wieczoru książka dostępna będzie w promocyjnej cenie.

Książka dofinansowana ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

dr Anna Malcer - Zakrzacka/WF