Pożegnanie - prof. Zbigniew Ciesielski

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 5 października 2020 r. w wieku 86 lat

zmarł Profesor Zbigniew Ciesielski

jeden z najwybitniejszych naszych matematyków,

członek rzeczywisty PAN, członek honorowy PTMu,

były przewodniczący Komitetu Matematyki i Rady Naukowej w IM PAN,

laureat szeregu nagród i odznaczeń, w tym Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Przez wiele lat kierował Zakładem Teorii Prawdopodobieństwa w IM PAN

i Oddziałem Gdańskim IM PAN.

Senat Uniwersytetu Gdańskiego w 2014 roku nadał prof. Zbigniewowi Ciesielskiemu
tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego 
„w uznaniu wielkiego znaczenia uzyskanych przez Niego wyników dla rozwoju światowej matematyki ze szczególnym uwzględnieniem teorii prawdopodobieństwa, procesów stochastycznych i analizy funkcjonalnej oraz w uznaniu aktywnej działalności organizacyjnej na rzecz polskiej nauki”

Cześć Jego pamięci oddają Rektor, Senat i cała społeczność Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Źródło: https://www.impan.pl/pl/wydarzenia/aktualnosci/2020/zmarl_prof._zbigniew_ciesielski

Biuro Rzecznika Prasowego