Pożegnanie: Zdzisław Krajnik

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci

Zdzisława Krajnika

wieloletniego pracownika administracyjnego

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Cześć Jego pamięci

składa

Rektor, Senat i Społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego

zp