SUMED – Sustainable multidimensional media contents – nowy projekt realizowany na Uniwersytecie Gdańskim

Inauguracja międzynarodowego projektu SUMED – ‘Sustainable multidimensional media contents’ (Zrównoważone, wielowymiarowe treści medialne) odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Wzięli w niej udział partnerzy i lider projektu.  

Spotkanie inaugurujące odbyło się w dniach 23-24 stycznia 2023 r. Wzięli w nim udział uczestnicy projektu z uczelni partnerskich: Uniwersytetu Maltańskiego (Malta), Uniwersytetu w Turku (Finlandia) Politechniki w Walencji (Hiszpania), Uniwersytetu Gdańskiego  oraz lider projektu: Innocamp PL (Polska: https://www.facebook.com/innocamppl/). Spotkanie zorganizowali dr Adam Jagiełło-Rusiłowski (lider projektu) oraz dr Beata Czechowska-Derkacz z Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego, która jest kierownikiem projektu z ramienia UG.

SUMED

W czasie dwudniowego spotkania zaplanowano kalendarz prac, ale nie zabrakło czasu na dyskusje na temat mediów, dobrych praktyk w zakresie nauczania kierunków związanych z mediami, programów nauczania, innowacyjnych metod nauczania oraz wymianę doświadczeń.

Goście zwiedzili także studio telewizyjne, radiowe oraz fotograficzne na Wydziale Nauk Społecznych UG, a także Gdańsk, Gdynię i Sopot.

Dynamiczne zmiany w mediach, zarówno w zakresie technologicznym, jak i zasobów treści, wymagają nowych sposób medialnej edukacji i metod medialnej produkcji. Głównym celem projektu jest propagowanie zrównoważonego rozwoju, technologii i rozwiązań cyfrowych w sektorze szkolnictwa wyższego oraz na rynku pracy, przede wszystkim w obszarze mediów. W tym celu zaplanowano kursy i warsztaty dla nauczycieli, analizę i zmiany w programach nauczania kierunków związanych z mediami, komunikacją społeczną, produkcją telewizyjną, reklamą i public relations. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie wspólnego środowiska edukacyjnego (nowych sylabusów i pilotażowych kursów dla studentów) dla czterech europejskich uniwersytetów – partnerów projektu. Zapewni to wszystkim uczestnikom projektu atrakcyjne narzędzia do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie edukacji medialnej.

SUMED

SUMED koncentruje się na doskonaleniu umiejętności nauczycieli i uczniów w kontekście stale zmieniającego się świata mediów i nowych technologii, proponując nowe metody nauczania oraz katalog dobrych praktyki w tym zakresie. Celem projektu jest także zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego, a także motywacji i zadowolenia z codziennej pracy wśród nauczycieli, studentów oraz wszystkich zaangażowanych w projekt partnerów i organizacji.

Rezultatem projektu będzie stworzenie nowych metod nauczania w zakresie szeroko rozumianej edukacji medialnej oraz tworzenie nowych inicjatyw i implementowanie rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój.

Projekt ‘Sustainable multidimensional media contents’ (“Zrównoważone, wielowymiarowe treści medialne”) – SUMED –  jest realizowany w ramach Programu Erasmus Plus (Cooperation partnerships in higher education – KA220-HED). Liderem projektu jest Innocamp PL (Polska), a partnerzy to: Uniwersytet Gdański (Polska), Turku University of Applied Sciences (Finlandia), Universitat Politecnics De Valencia (Hiszpania), University of Malta (Malta). Kwota dofinansowania całego projektu wynosi  400 000 euro, a kwota dofinansowania dla Uniwersytetu Gdańskiego to 65 000 euro. Czas realizacji projektu zaplanowano od stycznia 2023 r. do grudnia 2025 r.

dr Beata Czechowska-Derkacz