Pożegnanie: Rafał Stepnowski

Rafał Stepnowski

Rafał Stepnowski, mat. Boeing

Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. Piotrowi Stepnowskiemu

wraz z Rodziną

serdeczne wyrazy współczucia z powodu

śmierci

 

Brata Rafała

 

składają Prorektorzy, Kanclerze, Senat i społeczność akademicka

Uniwersytetu Gdańskiego

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 23.02.2023.

O godz.10 Msza Św. w Archikatedrze w Gdańsku Oliwie.

O godz. 12.30 spod bramy Cmentarza Łostowickiego wyruszy kondukt pogrzebowy.

Zamiast wieńców i  kwiatów Rodzina prosi o przekazanie datku obecnym na uroczystości wolontariuszom Hospicjum dla dzieci Bursztynowa przystań.

Bliscy proszą także o nieskładanie kondolencji.

 

 

Wspomnienie

Rafał Stepnowski, prezes spółki Boeing Poland, był absolwentem Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Jego praca magisterska „Metody analizy i oceny spółek akcyjnych
w Polsce w warunkach funkcjonującego rynku kapitałowego” była jednym z pierwszych w kraju przeglądem giełdowych modeli analitycznych (fundamentalnych i technicznych). Był też członkiem pierwszego samodzielnego samorządu studenckiego na wydziale w 1989 r. W latach 2008-2010 ukończył także studia MBA Politechniki Gdańskiej (Program and Project Management). Prowadził wykłady na kursach MBA w zakresie strategii i marketingu. 

Od 2011 r. był członkiem Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz od 2013 r. członkiem Rady Konsultacyjnej Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.  

Rafał Stepnowski drogę zawodową zaczął jako manager w firmach informatycznych. 30 lat temu dołączył do ojca, tworząc firmę rodzinną, produkującą cyfrowe mapy morskie. Ta stała się na tyle atrakcyjna, że zainteresowała firmę Jeppesen, należącą do koncernu Boeing. Dzięki wytrwałości, wizji, niezwykłej inteligencji i charyzmie awansował w strukturach lotniczego giganta, osiągając pozycję prezesa Boeing Poland. Staraniom Rafała Stepnowskiego miasto Gdańsk zawdzięcza fakt, iż jest obecnie największą lokalizacją globalnego koncernu Boeing w Unii Europejskiej. Dzięki jego menedżerskim talentom, wizji, zaangażowaniu, tylko w Gdańsku pracuje obecnie 800 osób reprezentujących dziedziny nawigacji lotniczej, oprogramowania, inżynierii i wielu innych obszarów. Tymi działaniami wspierał także rozwój i bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego.
Dzięki niemu Polskie Linie Lotnicze LOT jako pierwsze w Europie dysponowały maszynami Boeing 787 Dreamliner. Zasłużył się także dla obronności kraju doprowadzając do wzmocnienia polskiej armii przez zapewnienie dostawy 96 helikopterów Apache AH-64, a wcześniej współpracując
z Polską Marynarką Wojenną, która została wyposażona, jako jedna z pierwszych na świecie,
w cyfrowe mapy nawigacyjne.

Wszystko, do czego doszedł  zawdzięczał swej pracowitości, determinacji, zaangażowaniu. 

Był człowiekiem dobrej woli, wrażliwym na los innych. Od początku wojny na Ukrainie skoncentrował swoje działania na pomocy pracownikom z Ukrainy i ich rodzinom. Pracował dzień
i noc, by zapewnić im bezpieczeństwo i dach nad głową. Udzielił pomocy przeszło 70 rodzinom.

Patrzył w przyszłość - był inicjatorem powstania centrów edukacyjnych Newton Room
w Polsce
, mających na celu zaangażowanie uczniów szkół średnich w naukę przedmiotów ścisłych (STEM). Jako aktywny członek fundacji „Dorastaj z nami” wspierał dzieci żołnierzy - ofiar misji pokojowych. Założył i przewodniczył Fundacji Jeppesena, która skupia się
na pomocy najbardziej potrzebującym, wspiera edukację, sztukę i aktywność rozwojową.
 

Działał też na rzecz rozwoju gospodarczego Polski, Pomorza, Gdańska. Był członkiem zarządu oraz wiceprzewodniczącym American Chamber Commerce oraz promował współpracę polsko-amerykańską. 

Uprawiał sport, wspierał organizację niezapomnianych koncertów jazzowych, w tym - Ladies Jazz Festival. Kibicował Lechii Gdańsk.

Zawsze głęboko zaangażowany w to, co przedsięwziął, był inspiracją dla pracowników, partnerów biznesowych, osób działających w organizacjach samorządowych. Dodawał sił, wiary w siebie, wspierał w trudnych chwilach. 

Życzliwy, serdeczny, rodzinny. Był kochającym mężem, wspaniałym ojcem, synem, bratem
i dziadkiem. Przyjacielem i patriotą.

Źródło: Gdański Klub Biznesu https://gkb.pl

zp