Komunikat dot. wynagrodzenia byłego Rektora UG po złożeniu mandatu

Informujemy, że w związku rezygnacją dra hab. Jerzego Gwizdały prof. UG z funkcji rektora w dniu 28.09.2020 r., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzją z dnia 13.10.2020 r., ustalił Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego, na podstawie art. 140 ust. 1 – 3 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 12.000 zł oraz dodatek funkcyjny w kwocie 1 zł.

Ponadto na podstawie art. 140 ust. 4 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce Rada UG uchyliła przyznany dodatek zadaniowy – Uchwała nr 18/RUG/20 z dnia 15 października 2020 r.

W związku z tym nadpłacona część wynagrodzenia od 29 września (zgodnie z art. 139 ww. ustawy wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich wypłacane jest „z góry”) zostanie zwrócona zgodnie z oświadczeniem zainteresowanego.  

Biuro Rzecznika Prasowego