Uniwersytet Gdański organizatorem Konwentu Akademickiego Sportu Osób z Niepełnosprawnościami

fot.

Akademicki Związek Sportowy systematycznie rozwija cykl imprez pod nazwą Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS. W odpowiedzi na te działania, dokładnie dwa lata temu powstała w Klubie Uczelnianym AZS Uniwersytetu Gdańskiego multisportowa sekcja przeznaczona dla studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

„Konwent Akademickiego Sportu Osób z Niepełnosprawnościami” to spotkanie dedykowane Pełnomocnikom Rektora ds. osób niepełnosprawnych, przedstawicielom jednostek miejskich i wojewódzkich, osobom działającym w sporcie akademickim, czyli przedstawicielom uczelnianych Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klubom AZS z naszego regionu. Właśnie takie grono zagościło w naszych murach w piątek 10.02.2023 r.

- Jesteśmy niezwykle dumni, że władze AZS po raz kolejny doceniły nasze zaangażowanie w rozwijanie sportu osób z niepełnosprawnościami. To duże wyróżnienie, że jedno ze spotkań całego cyklu mogliśmy zorganizować w Uniwersytecie Gdańskim. Dzięki współpracy Klubu Uczelnianego AZS, Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami po raz kolejny mogliśmy pokazać, jak wiele już w tym obszarze zrobiliśmy – relacjonuje Tomasz Aftański, zastępca Dyrektora CWFiS UG ds. Sportowych i organizator konwentu.

Konwent był okazją nie tylko do zaprezentowania wydarzeń organizowanych przez AZS, ale także miejscem wymiany doświadczeń oraz zawiązywania nowych partnerstw w tym obszarze. Dodatkowo trenerka sekcji SON AZS UG mgr Małgorzata Aftańska przedstawiła prezentację na temat osiągnięć członków naszej najmłodszej sekcji sportowej. Bogatym doświadczeniem organizacyjnym podzieliła się dr Marta Dalecka, Wiceprezeska Zarządu Głównego AZS. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademii Nauk Stosowanych z Elbląga oraz AZS Organizacji Środowiskowej w Gdańsku. Nie zabrakło również bardzo silnej reprezentacji Uniwersytetu Gdańskiego z Dyrektorem CWFiS dr Janem Patokiem, Kierowniczką Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UG dr Justyną Rogowską oraz Prezesem KU AZS UG Piotrem Walczakiem.

- Chcemy mocno rozwijać ten obszar i liczymy na wymierne efekty tego konwentu w postaci coraz większej aktywności naszych studentów w Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS, ale także nowych projektów na płaszczyźnie uczelnianej i środowiskowych. Pokazaliśmy, że możemy być spoiwem działań międzyuczelnianych w obszarze sportu osób z niepełnosprawnościami – dodał Tomasz Aftański.  

Organizatorem cyklu jest Akademicki Związek Sportowy, współorganizatorem AZS Uniwersytetu Gdańskiego oraz CWFiS UG. Patronat nad imprezą objął JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotr Stepnowski. Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej.

Fot. Marcel Jakubowski
Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG