Dr Monika Lipińska laureatką programu im. Bekkera

Dr Monika Lipińska

Roczny staż badawczy w Kostaryce odbędzie w ramach stypendium dr Monika Lipińska z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii UG. Wyprawa badawcza możliwa będzie dzięki programowi im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), którego laureatką została młoda badaczka z UG.

Spośród 355 wniosków o stypendium Bekkera finansowanie przyznano 77 naukowcom. W ramach otrzymanego stypendium dr Lipińska odbędzie roczny staż badawczy w Jardín Botánico Lankester w Cartago, gdzie zrealizuje projekt pt. „Evolution of ornithophily in the Costa Rican orchids - investigation of floral features and data collection of pollination observations in the field”.

- W czasie wyjazdu będę realizowała projekt dotyczący badań nad ornitogamią u tropikalnych przedstawicieli storczykowatych, koncentrując się na prowadzeniu obserwacji terenowych oraz zbiorze materiału roślinnego do dalszych badań, prowadzonych już w Polsce - mówi dr Monika Lipińska. - Do tej pory większość doniesień na temat zapylania przez ptaki opierała się na raportach, zwykle dość fragmentarycznych. O ile dane na temat struktur nawarżkowych, ultrastruktury kwiatów czy składu chemicznego wydzielin są niezwykle ciekawe i pozwalają na wytypowanie potencjalnego syndromu zapylania, o tyle bez konkretnych obserwacji terenowych ich wartość praktyczna pozostaje raczej marginalna, gdyż opiera się na przypuszczeniach i dowodach pośrednich.

W swoich badaniach naukowczyni z WB UG chciałaby położyć nacisk na połączenie obserwacji terenowych i analiz laboratoryjnych, by lepiej poznanać i zrozumieć zawiłość relacji roślina - zapylacz u wybranych przedstawicieli Orchidaceae.

- Ogród Botaniczny Lankester jest jednym z wiodących ośrodków badań nad tropikalnymi storczykami. Uprawianych jest tam ponad 15 000 udokumentowanych naukowo okazów z blisko 1000 gatunków, z których większość pochodzi z Mezoameryki. Istniejący w Ogrodzie las wtórny jest jednym z niewielu odzyskanych terenów na obszarze miejskim Cartago. Na powierzchni około sześciu hektarów rosną rodzime gatunki przystosowane do lasu wtórnego, w tym drzewa z wilgotnych obszarów kraju i liczne epifity. Las wtórny jest również domem dla wielu gatunków ptaków (w tym około 7 gatunków kolibrów), małych ssaków, gadów i owadów, które stanowią bogatą pulę potencjalnych zapylaczy - opowiada dr Monika Lipińska.

Program im. Bekkera ma na celu wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie.

Najbliższy nabór wniosków rusza w marcu.

EMW/Zespół Prasowy UG