Prof. Jerzy Błażejowski z UG w Radzie Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN

Prof. Błażejowski

Źródło: www.gtn.cba.pl

Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołało prof. dr. hab. inż. Jerzego Błażejowskiego z Wydziału Nauk Społecznych UG w skład Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026. - Będę dalej pełnił zaszczytną funkcję prezesa Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, a w Radzie Towarzystw Naukowych służył wieloletnim doświadczeniem zdobytym w okresie zaangażowania w działalność GTN i innych towarzystw - mówi prof. J. Błażejowski.

Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk jest reprezentantem towarzystw naukowych działających w Polsce wobec władz publicznych oraz środowisk akademickich i naukowych, wspiera inicjatywy w zakresie umocowania ustawowego społecznego ruchu naukowego, a także nakreśla oczekiwane kierunki aktywności towarzystw.

- To powołanie jest wyróżnieniem oraz docenieniem działalności i roli Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, ale i mojej w przestrzeni zainteresowań towarzystw naukowych w Polsce - dodaje prof. Jerzy Błażejowski.

W piśmie powołującym do gremium Prezes PAN prof. Marek Konarzewski napisał: Dziękując za dotychczasowy wkład i zaangażowanie w pracę Rady wyrażam przekonanie, że możemy liczyć na dalszy aktywny udział i bogatą wiedzę Pana Profesora w pracach Rady Towarzystw Naukowych PAN, mających na celu przede wszystkim prowadzenie działań związanych z wypracowaniem rozwiązań prawnych dotyczących statusu towarzystw i stowarzyszeń naukowych i naukowo-technicznych oraz systemu finansowania społecznego ruchu naukowego w Polsce.

EMW/Zespół Prasowy UG