Multiplier Event projektu SEA-EU DOC: ‘Doctorate of tomorrow: How to achieve success in non-academic sector?’

okładka

W gościnnych progach Instytutu Oceanografii, Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie podsumowujące prace zadania 1 projektu SEA-EU DOC: ‘Beyond academia: broadening the career horizons of doctoral students in marine and maritime sciences in Europe’. Projekt jest  realizowany w ramach akcji Partnerstwa strategicznego na rzecz szkolnictwa wyższego Programu Erasmus+  w konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego SEA-EU. Uniwersytet Gdański koordynuje prace nad zadaniem 1. W spotkaniu udział wzięli doktoranci trójmiejskich uczelni, pracodawcy z gospodarki morskiej, zaproszeni goście oraz zespół projektu.

Multiplier event odbył się 8 marca br. Spotkanie poprowadziła prof. Barbara Pawłowska, Kierowniczka projektu z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego oraz Dyrektorka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG, która zaprezentowała partnerów projektu, cele oraz uzyskane rezultaty.

Projekt jest realizowany wraz z partnerami, uniwersytetami z Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu i Malty. Głównym celem projektu jest wypracowanie dobrych praktyk, na podstawie doświadczeń partnerów oraz zaoferowanie europejskim uniwersytetom standardów kształcenia ukierunkowanych na wyposażanie doktorantów w kompetencje potrzebne do podjęcia zatrudnienia na pozaakademickim rynku pracy w szeroko rozumianej gospodarce morskiej. Projekt ma także za zadanie wzmocnienie współpracy między partnerami, wdrażanie innowacyjnych praktyk oraz rozwijanie przedsiębiorczości i aktywnej współpracy w różnych obszarach wśród doktorantów i doktorów.

W ramach prac projektowych przygotowane zostało 72 wywiady z absolwentami studiów doktoranckich, doktorami, którzy podjęli pracę w zawodach związanych z gospodarką morską w sektorze pozaakademickim. 60 z nich zostało opublikowanych w przygotowanym przez Uniwersytet Gdański booklecie, a 12 zrealizowanych w formie wywiadów wideo. Wywiady oraz booklet dostępne są na stronie szkół doktorskich. Link do Booklet.

W ramach prac projektowych przeprowadzone zostały także badania ankietowe mające na celu rozpoznanie otwartości pracodawców na zatrudnianie osób legitymujących się stopniem doktora oraz oczekiwań, związanych z wykorzystaniem umiejętności takich pracowników. Rezultatem projektu są także szkolenia dla doktorantów oraz ich promotorów: ‘Career development for doctoral students’; ‘How to guide your doctoral students in their career development’?; ‘Problem solving skills for higher education learners’ oraz ‘Agile skills for doctoral students’.

Podczas spotkania odbyły się dwa panele dyskusyjne, prezentujące rezultaty osiągnięte dotychczas w  projekcie. Panel pt. „Stopień doktora i co dalej? Jak wykorzystać swój potencjał na rynku pracy?” poprowadziła dr Beata Czechowska-Derkacz (Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych UG). Wzięli w nim udział uczestnicy projektu, zrekrutowani do wywiadów: dr Joanna Maciak (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni), dr Marcin Szerle (Muzeum Miasta Gdyni, Ośrodek Badań nad Gdynią) oraz dr Michał Tuszyński (Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.). Debata została poprzedzona prezentacją celów, założeń i rezultatów Intellectual Output 1, w ramach którego przeprowadzane zostały wywiady oraz powstał booklet. Prezentację przedstawiła prof. Małgorzata Łosiewicz, Dyrektor Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych UG.  

Panel: „Kompetencje przyszłości w gospodarce morskiej a kształcenie doktorantów” moderowała prof. Dorota Burska (Instytut Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii UG). W gronie panelistów znaleźli się: Alicja Harackiewicz, Dyrektor Centrum Nauki Experyment w Gdyni, Paweł Gajewski, Prezes MEWO S.A. oraz dr Ewa Szymczak z Uniwersytetu Gdańskiego.

Debaty zakończyły się dyskusją z uczestnikami spotkania, doktorantami oraz zaproszonymi gośćmi.

Projekt ‘Beyond academia: broadening the career horizons of doctoral students in marine and maritime sciences in Europe’ rozpoczął się 1 września 2020 r. i będzie realizowany do 31 sierpnia 2023 r.

Członkowie zespołu projektowego:

dr hab. Barbara Pawłowska prof. UG

dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG

dr hab. Dorota Burska, prof. UG

dr hab. Barbara Klassa, prof. UG

dr Beata Czechowska-Derkacz

dr Olga Dębicka

dr Anna Panasiuk

dr Olga Śniadach

mgr Dorota Hebel

mgr inż. Mateusz Byczkowski

mgr Julian Wierciński

 

kod QR
dr Beata Czechowska-Derkacz