Rusza druga edycja Akademickiego Budżetu Obywatelskiego Uniwersytetu Gdańskiego

Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego (”ABO UG”) to konkurs, w ramach którego studenci, doktoranci i pracownicy UG mogą zgłaszać swoje pomysły na rozwój uczelni. Do wydania jest 200 tys. złotych. Projekty do drugiej edycji wydarzenia będzie można zgłaszać już od 3 kwietnia.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku ubiegłym i zakończyła się wybraniem przez społeczność naszej uczelni 4 pomysłów do realizacji – dwóch w kategorii projektów pracowniczych, które zlokalizowane zostaną w przestrzeni zewnętrznej kampusu oliwskiego, w tym Park Kieszonkowy przy budynku Neofilologii i Gym & Street Workout – Strefa z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz dwóch projektów zgłoszonych przez studentów i doktorantów dotyczących zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej wydziałów na strefy relaksu i wypoczynku Ogólnouniwersytecka Strefa Zero Stress na WPiA oraz Strefa Chilloutu na WNS’ie.

Wybrane w zeszłym roku projekty znajdują się na etapie przygotowania do ich realizacji. W przypadku parku kieszonkowego przy gmachu Neofilologii opracowany jest projekt zagospodarowania przestrzeni, z kolei dla strefy urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu trwa dobór urządzeń i przygotowanie zapytania ofertowego na ich zakup. W uzgodnieniu z wnioskodawcą projektu podjęto również decyzję o zmianie lokalizacji strefy z przestrzeni w pobliżu Biblioteki UG na teren w sąsiedztwie budynku dawnego Rektoratu. Jeśli chodzi o strefy relaksu i wypoczynku na WPIA i WNS, trwają uzgodnienia w zakresie ustalenia szczegółowych rozwiązań dotyczących zagospodarowania przestrzeni obu stref.

- Pierwsza edycja konkursu spotkała się z życzliwym przyjęciem i dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej naszej uczelni. W obu kategoriach złożono w sumie aż 58 projektów, z czego 42 były poddane głosowaniu. Wzięło w nim udział blisko 3,5 tysiąca studentów i doktorantów oraz prawie połowa pracowników (1478 osób). Razem akcja przyciągnęła zatem blisko pięć tysięcy członków społeczności akademickiej UG i mocno zaktywizowała nasze środowisko. I pokazała , jak wiele możemy wspólnie zmienić, aby przestrzeń uniwersytetu lepiej służyła nam wszystkim do pracy, odpoczynku, wspólnych spotkań. Czas na ogłoszenie kolejnej edycji! – informuje Prorektor dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG.

Druga edycja ABO UG rusza 3 kwietnia, adresowana jest ponownie do studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Zgłaszanie projektów odbywa się w formie elektronicznej w portalu pracownika lub studenta w zależności od kategorii, lub na stronie internetowej abo.ug.edu.pl.

Na realizację edycji 2023 przeznaczono podobnie jak w roku ubiegłym kwotę środków w kwocie 200 tys. zł, przypadającą w równej wysokości po 100 tys. zł na projekty zgłaszane przez studentów i doktorantów, oraz 100 tys. zł na te złożone przez pracowników.

- Liczymy, że tegoroczna edycja konkursu wykreuje wiele nowych pomysłów a najciekawsze z nich po ich wyborze zmienią przestrzeń uniwersytecka naszej uczelni w jeszcze bardziej przyjazne miejsce. Mamy również nadzieję, że tegoroczna frekwencja podczas głosowania okaże się jeszcze wyższa niż w roku ubiegłym  dodaje Piotr Szpajer, koordynator ds. Akademickiego Budżetu Obywatelskiego.

Na zgłaszanie swoich pomysłów autorzy mają czas do 30 kwietnia brKoszt jednego projektu nie może przekroczyć kwoty 50 tys. zł. Wnioskodawca ma możliwość zgłoszenia dowolnej liczby projektów.

Po zakończeniu etapu składania projektów powołany przez Rektora zespół zajmie się weryfikacją zgłoszonych projektów pod kątem formalnym. Oceniona zostanie zgodność z wymogami regulaminowymi, a także wycena projektu.

Ostateczną listę projektów zatwierdzoną przez komisję konkursową do etapu głosowania, poznamy na początku października. Głosowanie w formie elektronicznej odbędzie się w portalu pracownika i studenta w terminie od 23 do 30 października br.

W trakcie głosowania będzie można wybrać maksymalnie 3 projekty z listy. Wyniki głosowania, w tym wybrane do realizacji projekty z największym poparciem w obu kategoriach, poznamy do 13 listopada br. Zostaną one następnie ujęte w planie rzeczowo-finansowym  UG 2023 i zrealizowane w kolejnym roku.

Regulamin „ABO UG” i najważniejsze informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej abo.ug.edu.pl.

 

 

ABO UG
Piotr Szpajer/Zespół Promocji UG