Nowa wystawa pt. „Historia Zbiorów Botanicznych” WB UG jest już dostępna dla zwiedzających

wysatwa

Jak na przestrzeni wieków ludzie gromadzili, tworzyli i wykorzystywali zbiory botaniczne? Jakie początki miało nazewnictwo gatunków? Odpowiedź na te i wiele innych pytań można znaleźć na nowo otwartej wystawie Wydziału Biologii UG pt. „Historia Zbiorów Botanicznych”. Zapraszamy do zwiedzania.

Uroczyste otwarcie wystawy pt. „Historia Zbiorów Botanicznych” odbyło się 14 kwietnia o godz. 12.00 na Wydziale Biologii UG.

Zgromadzonych gości powitał prof. dr hab. Dariusza L. Szlachetko, Dziekan Wydziału Biologii UG oraz dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

- Wystawa, którą za chwilę zobaczymy, przeniesie nas w ciekawą podróż, z której dowiemy się, jak na przestrzeni wieków ludzie gromadzili, tworzyli i wykorzystywali zbiory botaniczne - od najstarszych herbarzy po współczesne bazy danych, zawierające informacje na temat kolekcji oraz ich skany. Wystawa jest pokłosiem realizacji projektu finansowanego przez Program Operacyjny Polska Cyfrowa pt. Herbarium Pomeranicum - digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe – mówił prof. dr hab. Dariusza L. Szlachetko.

- Ogromną radością jest moment, w którym możemy oglądać wyniki projektów, często trudnych i złożonych. Ten projekt jest szczególny. Nie tylko ze względu na jego tematykę, ale też wpływ społeczny, który może przynieść. Digitalizacja daje wielkie możliwości, znosi granicie. Dzięki temu, z udostępnionych, licznych zbiorów będą mogli korzystać, zarówno w celach naukowych jak i poznawczych, wszyscy zainteresowani. Dziękuję każdemu, kto brał udział w tym projekcie. Jestem przekonana, że wiele osób będzie korzystało ze zbiorów i wchodziło na stronę zielnika – mówiła dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG.

Głos zabrali także inni goście: mgr Marta Jarosińska opowiedziała o „Zintegrowanym wirtualnym herbarium Herbarium Pomeranicum”, dr Jarosław Nowakowski przybliżył temat „IMBIO - Integracji i mobilizacji danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych" a dr Sławomir Nowak opowiedział o „Zielnikach i digitalizacji zbiorów przyrodniczych na świecie”.

Po wystąpieniach przyszedł czas na punkt główny wydarzenia - otwarcie i obejrzenie wystawy, zlokalizowanej na 1 piętrze Wydziału Biologii UG. Jak jest pomyślana i czego się z niej dowiemy?

W gablotach zgromadzono eksponaty prezentujące zbiory historyczne, w których mowa o początkowym wykorzystaniu i znaczeniu roślin dla człowieka, pierwszych badaniach właściwości m.in. leczniczych. Dowiemy się stąd m.in. tego, jak powstało zunifikowane dla całego świata nazewnictwo naukowe organizmów i że elementem zainteresowania człowieka okazało się także grupowanie organizmów w systemy hierarchiczne, czego podjął się m.in. Karol Linneusz – mówi mgr Katarzyna Wszałek-Rożek, kuratorka zielnika z Pracowni Geobotaniki i Ochrony Przyrody WB UG. - Część ekspozycji poświęcona jest współczesnym zbiorom, ich różnorodności, typom kolekcji naukowych i możliwościom ich wykorzystania. Dodatkowo jedna z gablot zawiera ekspozycję prezentującą to, jaką drogę musi przejść materiał roślinny od momentu zbioru w terenie do tego, by stał się alegatem w kolekcji naukowej, czyli w jaki sposób zebrać materiał, zakonserwować, jak prawidłowo zaetykietować i zanotować dane na temat lokalizacji i zbieracza. Dowiemy się też, jakiej procedury wymaga opisanie nowego dla nauki taksonu.

Wystawa jest częścią projektu pt. „Herbarium Pomeranicum - digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Łączna wartość projektu: 25 065 886,20 zł, dofinansowanie ze środków europejskich w ramach POPC wynosi 21 213 259,49 zł brutto. 

Przypomnijmy, że Wirtualny Zielnik Pomorza łączy zasoby zgromadzone przez cztery pomorskie zielniki. W ten sposób do wirtualnego zbioru, do którego trafiło blisko pól miliona okazów roślin i grzybów, opisanych i sklasyfikowanych według określonych kryteriów, dostęp może mieć każdy zainteresowany. Projekt realizowany był w partnerstwie trzech pomorskich uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

logotypy
Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG