Pożegnanie dr. Tadeusza Zaleskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci
 

dr. Tadeusza Zaleskiego

 

byłego dyrektora Departamentu Promocji i Informacji KBN
oraz rzecznika prasowego Komitetu,

twórcę i pierwszego redaktora "Gazety Uniwersyteckiej",

byłego rzecznika prasowego UG, 

inicjatora Bałtyckiego Festiwalu Nauki,

      pełnomocnika Rady Rektorów Województwa Pomorskiego ds. Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

Za swoją działalność wyróżniony został nagrodą "Popularyzator nauki" w 2009 r.

 

Cześć Jego pamięci

składa Rektor, Senat i Społeczność Akademicka

Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Pogrzeb odbędzie się w najbliższy poniedziałek 15 maja w Sopocie. Msza św. o godz. 10.00 w kościele pw. św. Jerzego. Pogrzeb o 11.30 w kaplicy cmentarza komunalnego w Sopocie

zp