Uniwersytet Gdański rozwija współpracę z Malezyjskim Uniwersytetem w Xiamen

a

W styczniu br. Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. dr hab. Piotr Bojarski podpisał umowę o współpracy z Malezyjskim Uniwersytetem w Xiamen (XMUM). Niedawno dwójka studentów z XMUM przyjechała na 4-miesięczny staż naukowy do Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki. 

Współpraca jest możliwa dzięki prof. dr. hab. Tomaszowi Paterkowi, który prowadzi badania w Instytucie Fizyki XMUM i w Instytucie Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki UG. Dotyczą one m.in. korelacji kwantowych, nierówności Bella oraz podstaw fizyki i optyki kwantowej. 

Współpraca z Uniwersytetem Malezyjskim w Xiamen przewiduje wymianę dwustronną, zatem zapewne już niedługo studenci UG odwiedzą Półwysep Malajski.

Studenci z XMUM przebywają w Gdańsku od 2 miesięcy, a ich opiekunami naukowymi są dr hab. Piotr Gnaciński, prof. UG oraz dr Thomas Zlosnik z Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki UG. Oto co stażyści sądzą o swoim dotychczasowym pobycie:

Ng Khai Shuen 

Ng Khai Shuen 

- Obecnie pracuję nad ogólną teorią względności minimalnie sprzężoną z bezmasowymi polami skalarnymi. Celem projektu jest znalezienie nowych klas rozwiązań w czasoprzestrzeni, gdzie grawitacja czasem odpycha zamiast przyciągać - na chwilę obecną udowodniono istnienie tylko jednego takiego rozwiązania. 

Chcę poznać nie tylko nowe kultury i nowych ludzi, ale także inne sposoby spojrzenia na fizykę. Niektórzy uważają, że fizyka jest uniwersalna, istnieje ponad kulturami i językami, ale ja uważam, że każdy ma swoją własną wrażliwość i swój własny punkt widzenia na matematykę, czy fizykę.

Ta specyfika czyjegoś sposobu myślenia, wpływa na formowanie się jego koncepcji. Odkrywanie granic własnej percepcji jest czymś koniecznym, szczególnie dla młodego naukowca (ale nie tylko). Poszerzajmy nasze horyzonty i uczmy się z jak największej ilości źródeł.

Ong Ming Khai

Ong Ming Khai

- Badam związek między aktywnością słoneczną, a wskaźnikami klimatycznymi. Aktywność słoneczna jest charakteryzowana liczbą plam słonecznych. Analizuję powiązania klimatu z aktywnością słoneczną i grubością rocznych przyrostów pierścieni drzew. W swojej pracy używam języka programowania Python, aby zautomatyzować proces analizy głównych składowych. Przeprowadzę także analizę statystyczną dużej bazy danych.

Staż na UG pozwala mi lepiej poznać specyfikę pracy naukowej. Jestem bardzo wdzięczny, że mogę prowadzić moje prace w nowym środowisku. Jestem bardzo podekscytowany pobytem w Polsce i nie przeszkadzają mi nawet niskie temperatury!

oprac. MJ, źr. https://www.xmu.edu.my/2023/0414/c16257a472340/page.htm