10 lat Gedanopedii! Nagrody i medale dla jej twórców

W minioną sobotę, w Dworze Artusa, z okazji 10 rocznicy powstania, uroczyście podziękowano twórcom Gedanoopedii – internetowej encyklopedii wiedzy o Gdańsku, Gdańszczankach i Gdańszczanach. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz wręczyła Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury prof. Błażejowi Śliwińskiemu (za Gedanopedię) oraz prof. Sławomirowi Kościelakowi (za Gedanistykę).

 

Gedanopedia to internetowa encyklopedia Gdańska. Głównym celem Gedanopedii jest stworzenie wszechstronnego źródła informacji o Gdańsku, kanonu związanej z nim wiedzy i budowanie trwałego kapitału kulturowego miasta. Gedanopedia ma ambicję połączenia wzorców zaczerpniętych z tradycyjnych dzieł encyklopedycznych z udogodnieniami narzędzi cyfrowych i nieograniczonym dostępem do prezentowanych treści, jak też z ogólnodostępną możliwością ich tworzenia i kształtowania. (źródło: www.gedanopedia.pl)

Natomiast Gedanistyka to utworzone w 2017 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego studia podyplomowe, które prowadzi prof. Sławomir Kościelak. Studia prowadzone są jako projekt stypendialny w partnerstwie UG z Fundacją Gdańską, Miastem Gdańsk oraz Muzeum Gdańska. Zajęcia składają się z trzech bloków tematycznych: chronologicznego (dzieje Gdańska w poszczególnych epokach), problemowego (m.in. kultura i sztuka, morskie dziedzictwo Gdańska), regionalnego (dzieje ośrodków sąsiednich i wybranych dzielnic Gdańska).

 

Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury otrzymali: prof. Błażej Śliwiński (za Gedanopedię) oraz prof. Sławomir Kościelak (za Gedanistykę).

Medale Prezydenta Miasta Gdańska otrzymali:  prezesi Fundacji Gdańskiej: Cezary Windorbski oraz Jacek Bendykowski oraz członkowie Komitetu Wiedzy Gedanopedii: prof. dr hab. Błażej Śliwiński, Agata Biały, dr Sylwia Bykowska, dr Leszek Molendowski, dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG; prof. Beata Możejko, dr Piotr Paluchowski, Marta Pawlik-Flisikowska, dr hab. Danuta Popinigis, prof. AM w Gdańsku, dr hab. Waldemar Ossowski, prof. UG oraz Andrzej Stelmasiewicz.

 

O Gedanopedii mówi prof. Beata Możejko, jedna z twórczyń encyklopedii:

Jesienią 2012 r. ukazało się papierowe wydanie Encyklopedii Gdańskiej, było już wówczas jasne , że powinna  powstać jej internetowa wersja. Już w początkach 2013 r. ruszyła robocza strona Gedanopedii (Gedanopedia – Encyklopedia Gdańska) a uroczysta inauguracja miała miejsce 26 lipca 2014 w czasie IV Światowego Zjazdu Gdańszczan. Obecnie (stan na 28 maja 2023 r. ) to 6836 haseł, około 11 000 ilustracji, 368  autorek i autorów. Hasła edytowano ponad 127 tysięcy razy a z portalu skorzystano 48 475 615 razy. Tyle o liczbach, wiemy, że do Gedanopedii sięgają i odwołują się różne portale jak na przykład Wikipedia , różnego rodzaju strony i blogi. W odróżnieniu od Wikipedii hasła w Gedanopedii nie są anonimowe, większość jest podpisana przez autorkę lub autora, nieliczne hasła są sygnowane przez redakcję naukową. Wydawcą Gedanopedii jest wspólnie Fundacja Gdańska i Muzeum Gdańska , głównym partnerem jest  Miasto Gdańsk a partnerem technologicznym firma Sprint, mecenasem projektu Gdańskie  autobusy i tramwaje.

Kiedy ktoś pyta: czym jest ta Gedanopedia, najprościej można odpowiedzieć, że o Gdańsku, o jego przeszłości i współczesności. Hasła ułożone w porządku alfabetycznym odnoszą się do wielu aspektów: biografii osób, w tym także tych obecnie żyjących, związanych z  różnymi dziedzinami działalności w Gdańsku; architektury; organizacji i stowarzyszeń; szkolnictwa; kultury i sztuki; sportu czy wydarzeń historycznych. Ta wieloaspektowość jest możliwa dzięki zaangażowaniu autorek i autorów, którzy są miłośnikami Gdańska i chcą dzielić się swoją wiedzą. Wartość Gedanopedii polega na tym, że można ja stale aktualizować, uzupełniać, zgodnie z najnowszym stanem badań.

Hasła są pisane nie tylko przez osoby związane z „akademią”, choć spora ich część to absolwentki i absolwenci gdańskich wyższych uczelni, w projekcie biorą udział wszyscy ci, którzy są pasjonatami Gdańska. Można zatem stwierdzić, że Gedanopedia jest współtworzona, specjalna zakładka umożliwia rejestrację i przesłanie propozycji hasła. Nad merytorycznym poziomem haseł, ich uaktualnianiem, budowaniem sieci powiązań przez tzw. ostrzałkowanie czuwa od samego początku istnienia Gedanopedii prof. dr hab. Błażej Śliwiński, redaktor naukowy i przewodniczący Komitetu Wiedzy. Zadaniem członków Komitetu Wiedzy jest nie tylko wspomaganie tego procesu czy pisanie  własnych haseł ale też pozyskiwanie autorek i autorów, poszerzając w ten sposób zakres tematyczny Gedanopedii. Obecnie Komitet Wiedzy liczy 15 osób, z czego aż 8 ukończyła studia na kierunku Historia Uniwersytetu Gdańskiego: prof. dr hab. Błażej Śliwiński, prof. dr hab. Beata Możejko,  dr hab. prof. UG Sławomir Kościelak, dr Sylwia Bykowska (obecnie IH PAN), dr Janusz Dargacz (obecnie Muzeum Gdańska), dr Leszek Molendowski (obecnie Muzeum Gdańska), dr Piotr Paluchowski (obecnie GUMed), mgr Marta Pawlik Flisikowska (obecnie PAN Biblioteka Gdańska).

Można stwierdzić, że powstała już sieć autorek i autorów haseł do Gedanopedii, często ktoś, kto opublikował hasło przypomina sobie, że koleżanka lub kolega też zajmują się jakimś ciekawym aspektem i polecają nam (Komitetowi Wiedzy) taką osobę. Współpracujemy również z Gedanistyką, studiami podyplomowymi na Wydziale Historycznym UG, stypendystki i stypendyści są bowiem zobowiązani do pisania haseł do Gedanopedii. Do potencjalnych bohaterek i  bohaterów haseł biograficznych wysyłamy kwestionariusze pytań, prosimy zawsze o daty, jak najwięcej dat.

Zgłoszone hasło jest czytane, akceptowane i redagowane przez prof. B. Śliwińskiego, a następnie trafia do redakcji językowej i  dopiero po tym trafia na stronę Gedanopedii. Żmudną sprawą jest stałe monitorowanie haseł, na przykład biogramów, po to by je uzupełniać, gdy pojawiają się nowe fakty, jak na przykład awanse czy nagrody. Cały czas apelujemy i prosimy o ilustracje, a zwłaszcza fotografie odnoszące się do współczesności, tu niezwykle ważne są prawa autorskie.

Zapraszamy do współpracy, Gedanopedia ma istnieć do końca świata i dwa dni dłużej!

 

Więcej o uroczystości: www.gdansk.pl

fot. Dominik Paszliński z www.gdansk.pl

fot. Dominik Paszliński z www.gdansk.pl

opra. MNG/ZP, fot. Dominik Paszliński z www.gdansk.pl