Trzeci dzień Staff Weeku w CJO UG

Zwiedzanie kampusu, prezentacja projektu badawczego, dyskusja na temat polityki językowej SEA-EU – to tylko niektóre z punktów programu trzeciego, ostatniego dnia Staff Weeku zorganizowanego przez Centrum Języków Obcych UG, w którym wzięli udział reprezentanci dziewięciu uczelni partnerskich projektu SEA-EU.

Staff Week „Promowanie wielojęzyczności, wspieranie kompetencji językowych w języku angielskim i ustanowienie wspólnej polityki językowej SEA-UE” został zorganizowany w ramach zadania 4.6 SEA-EU language policy projektu SEA-EU 2.0 we współpracy z Uniwersytetem Maltańskim. Pierwsze dwa dni konferencji odbyły się na Wydziale Ekonomicznym UG w Sopocie. Relację można przeczytać tutaj.

Trzeciego dnia wydarzenia przeniosły się na kampus oliwski Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwszym punktem programu było wspólne zwiedzanie miasteczka uniwersyteckiego. Tego dnia większość wydarzeń odbywała się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie goście zostali oficjalnie powitani przez Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Annę Jurkowską-Zeidler, prof. UG oraz Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr. hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG.

Jak zauważyła dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, alians SEA-EU jest już zapisany w naszym DNA. Współpraca i networking to jedne z najważniejszych słów na naszej uczelni.

Dr hab. Arnold Konczyński, prof. UG podziękował gościom za przybycie. Jak podkreślił, jest pewien, że na Uniwersytecie Gdańskim mogą czuć się jak w domu.

W nawiązaniu do tematu Staff Weeku oraz charakteru SEA-EU, rektorzy poprosili uczestników spotkania o wskazanie najważniejszych, ich zdaniem słów. Goście wymienili między innymi: networking, różnorodność, synergię, przyjaźń, rozwój, człowieka, relacje, zespół, współdzielenie, człowieczeństwo i wsparcie.

Następnie rozpoczęła się prezentacja gościa specjalnego, Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ilji Miecznikowa. Uczelnię przedstawiły prof. Nina Kravchenko oraz dr Iryna Onyshchuk. Badaczki opowiedziały też o działaniu Centrum Języków Obcych na Odeskim Uniwersytecie Narodowym.

Barbara Kubica-Daniel z Centrum Języków Obcych UG przedstawiła najnowszy projekt badawczy Centrum Języków Obcych. Zespół badawczy próbował odpowiedzieć na pytanie, czy prowadzenie efektywnego kursu języka obcego online jest możliwe, a jeśli tak to w jakim stopniu. W ankietach pytano studentów i lektorów o wady i zalety zdalnych kursów językowych, wyzwania jakie stoją przed tą formą kształcenia, umiejętności językowe, które można najefektywniej poprawić dzięki kursom online, rozwiązania, które pozytywnie wpływają na zaangażowanie podczas nauki zdalnej oraz ciekawe, ich zdaniem, różnice między nauką online a offline. Barbara Kubica-Daniel przedstawiła wyniki oraz wnioski z badań. Zarysowała także perspektywy na przyszłość oraz rekomendacje dla tej gałęzi dydaktyki.

Dalej zespół SEA-EU kontynuował dyskusję na temat polityki językowej sojuszu. Debatę poprowadził Prof. Godfrey Baldacchino z Uniwersytetu Maltańskiego, lider zadania 4.6, który wskazał główne cele do zrealizowania wynikające z zadania 4.6: komunikacja w języku angielskim i kursy językowe online, Virtual Tandem Language Exchange oraz polityka językowa rozwijana na każdym z uniwersytetów, jako istotna część internacjonalizacji oraz rozwoju krajowego. W dyskusji na temat kolejnych kroków oraz harmonogramu działań, aktywnie brali udział przedstawiciele wszystkich uniwersytetów SEA-EU.

Ostatni panel Staff Weeku poświęcony był kompetencjom językowym pożądanym z punktu widzenia sektora biznesu. W debacie “What language competences to teach? What does the market need?” wzięli udział przedstawiciele firm: State Street (Giuliano Quarto i Bartosz Biernacki), Alexander Mann Solutions (Jolanta Darul, Dominika Duchant), Swarovsky (Małgorzata Poźniak) oraz Sii (Magdalena Skoczylas-Fularczyk). Dyskusję moderowała Renata Korzeniowska z Centrum Języków Obcych UG.

Uczestnicy debaty zastanawiali się, jakie umiejętności językowe (w odniesieniu do języków obcych) są najczęściej wykorzystywane w pracy zawodowej. Rozmówcy zgodzili się, że język angielski jest kluczowy w kontaktach biznesowych, jednak od staranności gramatycznej znaczenie ważniejsza jest umiejętność swobodnego mówienia, słuchania i komunikacji w międzynarodowych zespołach.

Zwieńczeniem wydarzenia była popołudniowa wycieczka z przewodnikiem po ulicach Gdańska.

W Komitecie Organizacyjnym Staff Weeku są: Alina Swebocka, przewodnicząca Komitetu, dr Anna Dulska, Marta Wass, Piotr Andrzejewski, Renata Korzeniowska oraz Klaudia Skup.

 

Informacja o wydarzeniu na stronie Uniwersytetu w Malcie

Szymon Gronowski/CZR, fot. Mateusz Byczkowski/Zespół Promocji