Studentka UG wyróżniona w konkursie Project Master

A doll named 'Sfigurowana'

Znakiem rozpoznawczym projektu teatralnego studentki UG stała się m.in. lalka o imieniu Sfigurowana.

Daria Zakrzewska, absolwentka Wiedzy o teatrze Uniwersytetu Gdańskiego oraz studentka Wydziału Zarządzania UG, w ramach pracy licencjackiej stworzyła festiwal teatralny „Figuratywni”, którego głównym celem było przybliżenie licealistom oraz studentom formy artystycznej, jaką jest teatr. Dzięki swojemu projektowi zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Project Master, na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami.

„Realizacja projektu teatralnego pt.: Figuratywni" - to tytuł pracy licencjackiej Darii Zakrzewskiej, absolwentki studiów pierwszego stopnia na kierunku Wiedza o teatrze Uniwersytetu Gdańskiego, która otrzymała wyróżnienie w konkursie Project Master.

Link do oficjalnej strony z wynikami konkursu

Praca licencjacka wykonana została w Zakładzie Dramatu, Teatru i Widowisk pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Mikiciuk, prof. UG, natomiast projekt został powołany w ramach działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

- W mojej pracy licencjackiej skupiłam się na opisaniu tworzenia projektu teatralnego od strony artystycznej oraz praktycznej. Jestem drugim rocznikiem na Uniwersytecie Gdańskim, który ma możliwość zrealizowania dyplomu jako wydarzenia kulturalnego - pisała w streszczeniu swojej pracy licencjackiej Daria Zakrzewska. - Projekt początkowo miał się zajmować tworzeniem wydarzeń przybliżających szeroką tematykę dotyczącą teatru, oraz trzydniowego festiwalu teatralnego. Chciałam pokazać, że teatr to nie tylko wybitni reżyserzy, aktorzy czy sztuki, ale również forma zabawy czy terapii. Założeniem projektu była organizacja festiwalu, który miał się składać z dwudniowych warsztatów, integracji oraz przeglądu teatralnego.

Udało się. I edycja „Figuratywnych” odbyła się 5-7 kwietnia 2019 r. i wzięło w niej udział 50 studentów i licealistów. Pomysłodawczyni projektu Figuratywni współtworzy także projekt Ster na Kulturę.

Zobacz wywiad z Darią Zakrzewską na kanale YT Go On Stage

Project Master to ogólnopolski organizowany od 2002 roku przez IPMA Polska oraz Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Konkurs ma na celu szerzenie idei zarządzania projektami, a także wyłonienie oraz nagrodzenie osób posiadających bogatą wiedzę w tej dziedzinie. Podzielony jest na cztery kategorie: prace licencjackie, prace magisterskie, prace doktorskie oraz prace podyplomowe. Więcej o konkursie.

Biuro Rzecznika Prasowego