Pożegnanie prof. Zdzisława Kordela

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. Zdzisława Kordela

naukowca, nauczyciela akademickiego,

wychowawcy wielu pokoleń.

Przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego

Uniwersytetu Gdańskiego.

Dobrego Nauczyciela i Człowieka.

Cześć Jego pamięci składają

Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego

 

Pogrzeb rozpocznie  się 13.06.2023 o godz. 11.00 Mszą Św. w  Kościele pod wezwaniem

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żukowie, po której odbędzie się uroczystość pogrzebowa.

 

Wspomnienie kolegów i współpracowników z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UG

prof. Zdzisław Kordel
zp