Międzynarodowa konferencja GLEON organizowana przez UG

fot.

Przed nami wyjątkowe wydarzenie dedykowane naukowcom, zarządcom wód oraz społeczeństwu, zorganizowane przez Centrum Monitoringu i Ochrony Wód Wydziału Oceanografii i Geografii UG. Po raz pierwszy w Polsce gościć będziemy członków i sympatyków Global Lake Ecological Ovservatory Network (GLEON) - organizacji prowadzącej międzynarodowe, interdyscyplinarne badania w celu lepszego zrozumienia procesów zachodzących w wodach naturalnych w kontekście rosnącej antropopresji, intensyfikacji rolnictwa i zmiany klimatu.

Międzynarodowa konferencja odbędzie się w Hotelu Zamek w Rynie, w dniach 25-30 czerwca 2023 r.

- Współczesna nauka to więcej niż prowadzenie badań. To przede wszystkim prowadzenie badań ze szczególną troską o otaczający nas świat i środowisko, w którym żyjemy. Lata zaniedbań systemowych, ale też indywidualnych, skutkują globalnym ociepleniem, zanieczyszczeniami powietrza, wód, wzrostem zachorowań i słabszą kondycją społeczeństwa. Dlatego przed nami, naukowcami, stoi dziś zadanie szczególne - popularyzacja wyników  badań, dzielenie się nimi ze społecznościami w taki sposób, żeby uzmysłowić wszystkim, że dbanie o dobrostan przyrody to także dbanie o przyszłość naszą i naszych dzieci – mówi Rektor UG, prof. Piotr Stepnowski.

Uniwersytet Gdański jest pierwszą w Polsce Instytucją, która gości przedstawicieli GLEON. W ten sposób dołączył do uczelni wspierających globalne działania, których celem jest zrozumienie, przewidywanie i informowanie o wpływie naturalnych i antropogenicznych czynników na ekosystemy wodne. Włączenie do klasycznych metod badawczych danych o dużej częstotliwości pochodzących z sieci automatycznych stacji pomiarowych daje ogromne możliwości monitorowania wód w czasie rzeczywistym. Dostęp do tak obszernych danych na sześciu kontynentach w zróżnicowanych warunkach klimatycznych, społecznych i politycznych to ogromny potencjał, który pozwala na wypracowanie innowacyjnych modeli racjonalnego zarządzania zasobami wodnymi.

- Poprzez międzynarodową wymianę myśli oraz badania prowadzone w Centrum Monitoringu i Ochrony Wód w zakresie testowania automatycznych stacji pomiarowych, interpretacji danych z czujników o wysokiej rozdzielczości stajemy się liderem wykorzystania tego typu narzędzi w monitoringu wód w Polsce. Wspierając innowacyjną, międzynarodową działalność łączy nauką z jej praktycznym zastosowaniem w skali globalnej – mówi Kierowniczka Centrum Monitoringu i Ochrony Wód UG prof. dr hab. inż. Julita Dunalska, organizatorka konferencji Gleon. - Możliwość organizacji tego wydarzenia w Polsce to dla mnie duży zaszczyt i jednocześnie uhonorowanie mojej pracy naukowej. Już samo bycie członkiem organizacji, która skupia wokół siebie najlepszych na świecie specjalistów w zakresie monitoringu wód to wielkie wyróżnienie. Obrady, szkolenia i dzielenie się wiedzą w miejscu, gdzie sama prowadzę badania sprawia, że moja praca staje się częścią międzynarodowego projektu na rzecz ochrony zasobów wodnych w dynamicznie zmieniającym się środowisku naturalnym.

Organizatorem spotkania (GLEON 2023 Poland Meeting | GLEON) jest Centrum Monitoringu i Ochrony Wód Wydziału Oceanografii i Geografii UG we współpracy z Cary Institute of Ecosystem Studies, Center for Limnology, University of Wisconsin Madison i National Science Foundation, U.S.. Wydarzenie patronatem objęli: Rektor UG, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

logo
Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG