Współpraca wychodzi poza uczelnie - SEA-EU City and Ports Council

Council

Reprezentanci uczelni, portów i samorządów miast, w których znajdują się nadmorskie uniwersytety SEA-EU, spotkali się, aby rozmawiać o rozwoju współpracy międzynarodowej jak i regionalnej w ramach swoich instytucji. Obrady SEA-EU Cities and Ports Council odbyły się podczas Governing Week, szczytu sojuszu SEA-EU, który trwa od 27 do 30 czerwca br. 

Po pierwszym etapie naszego sojuszu jako dziewiątka uczelni nadmorskich jesteśmy gotowi podjąć się nowych wyzwań związanych z edukacją wyższą w Europie. W tej kwestii kluczowe będzie podejmowanie i rozwijanie współpracy z miastami i portami. Te obrady to idealna okazja, aby poznać odmienną perspektywę na temat tego, co może być dobre dla sojuszu SEA-EU - rozpoczął spotkanie Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Prof. Fidel Echevarría

Prof. Fidel Echevarría

Prof. Fidel Echevarría z Uniwersytetu w Kadyksie przedstawił zebranym dotychczasowe działania sojuszu, które mają największe znaczenie dla miast i portów. Koordynator SEA-EU opowiedział o okresie od początku drugiego etapu sojuszu (czyli lutego br.) do teraz. Szczególnie zwrócił uwagę m.in. na nową identyfikację wizualną konsorcjum, zobowiązanie SEA-EU do realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz projekt Obserwatorium Blue Economy. 

- Wyzwania, przed którymi stają miasta, są coraz większe. Nasi mieszkańcy pytają nas o rozwiązania w sprawie migracji i środowiska. Według mnie miasta, które są w tych czasach nowoczesne, to miasta, które współpracują - powiedział koordynator SEA-EU Cities Council Wolfgang Schmidt z Urzędu Miasta Kilonia. - Szczególnie ważna jest współpraca z innymi miastami i uniwersytetami, w których drzemie ocean możliwości.  

Następnie przedstawiciele miast i uczelni opowiedzieli o swoich oczekiwaniach i najważniejszych kwestiach, nad którymi chcieliby pracować w ramach tej grupy. Uczestnicy spotkania mówili m.in. o przyciąganiu utalentowanych osób, ustaleniu konkretnych projektów do wspólnej realizacji i tworzeniu miasta przyjaznego studentom. 

Piotr Borawski

Piotr Borawski

Reprezentanci miast wymienili także wyzwania, z którymi zmagają się ich urzędy. Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotr Borawski opowiedział o milionach ton węgla, które w związku z wojną w Ukrainie przypływają obecnie do gdańskiego portu. Przedstawiciel polskiego samorządu podkreślił, jak ważny jest zrównoważony rozwój w ekonomii i zapowiedział kolejne wyzwanie, z którym zapewne zmierzy się jego miasto, czyli masowy transport ukraińskiego zboża. 

W trakcie spotkania wypowiadali się także reprezentanci miast Bodø czy Neapolu. Andre Bender, przedstawiciel portu Kilońskiego, opowiedział o swoich wrażeniach z pierwszych działań SEA-EU Port Council. Szczegółowy raport z funkcjonowania grupy przedstawił jej koordynator Luis Núñez (Port Authority Bay of Algeciras). 

prof. Piotr Stepnowski

prof. Piotr Stepnowski

Jako sojusz SEA-EU mamy nadzieję, że wasze grupy będą pełnić rolę współtwórców naszego konsorcjum, dlatego z niecierpliwością czekamy na wasze komentarze - zwrócił się do SEA-EU Cities i Port Council prof. Fidel Echevarría. Prof. Piotr Stepnowski podkreślił, żeby przy budowaniu tej współpracy nie zapominać o uniwersytetach, które prowadzą badania na tematy kluczowe dla miast i portów oraz kształcą przyszłych pracowników tych instytucji. - Wymieniajmy się wiedzą, uczmy się od siebie i odwiedzajmy się - zakończył spotkanie prof. Piotr Stepnowski.

W obradach wzięli udział m.in. przedstawiciele portów, miast i uczelni z Kilonii, Gdańska, Bodø, Kadyksu, Neapolu, Malty i Gdyni. 

fot. i tekst Marcel Jakubowski