sea-eu
Morski potencjał Uniwersytetu Gdańskiego zaprezentowali uczestnikom SEA-EU Governing Week w Uniwersytecie Gdańskim Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski i Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG. Podczas ostatniego dnia wydarzenia goście z 10 uczelni nadmorskich poznali możliwości i potencjał Oceanografia i…
sea-eu
Najważniejsze obrady podczas SEA-EU Governing Week w Uniwersytecie Gdańskim dobiegły końca. Władze nadmorskich uczelni europejskich i reprezentanci jednostek sojuszu spotkały się 29 czerwca w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, aby omówić dotychczasowe działania sojuszu oraz zaplanować przyszłość SEA-EU 2.0. Podczas spotkania zaprezentowano m.in. nową identyfikację sojuszu, raport z działań Ports and Cities Council oraz…
kultura
Po drugim dniu obrad SEA-EU Governing Week ponad 120 zagranicznych gości udało się do Sali Teatralnej im. prof. Jerzego Limona, gdzie odbył się koncert Studia Wokalnego UG i Gdańskiej Orkiestry Akademickiej. Grupy po raz pierwszy wystąpiły razem na scenie, wykonały m.in. utwory „Havana” i “Moonlight Serenade”. Wydarzenie prowadziła dr Roksana Zgierska z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki, a gości powitał Rektor UG…
sea-eu
Reprezentanci uczelni, portów i samorządów miast, w których znajdują się nadmorskie uniwersytety SEA-EU, spotkali się, aby rozmawiać o rozwoju współpracy międzynarodowej jak i regionalnej w ramach swoich instytucji. Obrady SEA-EU Cities and Ports Council odbyły się podczas Governing Week, szczytu sojuszu SEA-EU, który trwa od 27 do 30 czerwca br.  - …
sea-eu
Dziś drugi dzień Governing Week na Uniwersytecie Gdańskim, podczas którego członkowie Executive Committe z dziewięciu nadmorskich uczelni europejskich obradowali nad przyszłością sojuszu. Przedstawiony został m.in. raport końcowy SEA-EU 1.0, rezultaty dotychczasowych działań oraz plany działań na najbliższe lata, jak choćby ustanowienie bardziej powiązanych i lepiej funkcjonujących relacji między biznesem a instytucjami…
sea-eu
O mobilności, komunikacji i wewnętrznej organizacji pracy sojuszu SEA-EU przez następne cztery lata rozmawiali przedstawiciele z 9 uczelni partnerskich sojuszu. Pierwszy dzień obrad SEA-EU Governing Week w Gdańsku zakończyły spotkania SEA-EU Technical Working Group i reSEArch-EU Technical Working Group. Zjazd ponad 120 przedstawicieli uczelni europejskich trwa od 27 do 30 czerwca br…
sea-eu
Za nami pierwsze spotkania w ramach Governing Week, wydarzenia, które co pół roku organizuje inny partner konsorcjum europejskich uczelni nadmorskich. Do południa w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie Komitetu ds. Jakości i Etyki oraz obrady Ukrainian Day. Meeting of Quality and Ethics Commite rozpoczął się o godz. 9:00 zatwierdzeniem przez reprezentantów każdej z uczelni partnerskich SEA-EU…