Wsparcie dla liderów sojuszu - obrady Technical Working Group SEA-EU i reSEArch-EU

O mobilności, komunikacji i wewnętrznej organizacji pracy sojuszu SEA-EU przez następne cztery lata rozmawiali przedstawiciele z 9 uczelni partnerskich sojuszu. Pierwszy dzień obrad SEA-EU Governing Week w Gdańsku zakończyły spotkania SEA-EU Technical Working Group i reSEArch-EU Technical Working Group. Zjazd ponad 120 przedstawicieli uczelni europejskich trwa od 27 do 30 czerwca br. 

prof. Fidel  Echevarría

prof. Fidel Echevarría

Podczas spotkania Technical Working Group, jednostki, która wspiera działania najważniejszych organów sojuszu: Executive Committee i Governing Board, pierwszy głos zabrał prof. Fidel Echevarría z Uniwersytetu w Kadyksie. Koordynator SEA-EU opowiedział o prośbie Komisji Europejskiej, aby przygotować opis unikalnych działań w ramach projektu Uniwersytetów Europejskich, które nie są finansowane przez inicjatywy Erasmus+. 

Następnie reprezentant każdej z uczelni przedstawił swój zespół oraz zwrócił uwagę na kluczowe aspekty komunikacji i organizacji pracy w SEA-EU 2.0. Prowadząca spotkanie Irene de Andrés z Uniwersytetu w Kadyksie poruszyła temat zmiany systemu tzw. „minutek” , czyli tekstowych skrótów spotkań. Inni przedstawiciele za najważniejsze uznali m.in. kwestie płynnej komunikacji, strony internetowej, czy regularnych spotkań.

Marlena Rutkowska-Myzyk

Marlena Rutkowska-Myzyk

- Rolą naszego zespołu jest wspieranie koordynatorów pakietów roboczych i liderów sojuszu, ale powinniśmy także wspierać siebie nawzajem - powiedziała Marlena Rutkowska-Myzyk, kierowniczka projektu SEA-EU w UG. - Czasem zapominamy, jak ważna jest wymiana dobrych praktyk, czy dzielenie się pozytywnymi doświadczeniami. Chciałabym, aby nasza grupa była przykładem dobrze zorganizowanej pracy dla całego SEA-EU. 

Głównym tematem spotkania SEA-EU Technical Working Group była mobilność. Wraz z drugim etapem projektu Komisja Europejska wyznaczyła uczelniom nadmorskim zwiększenie ogólnej mobilności o 50% jako cel na następne 4 lata. Uczestnicy obrad rozmawiali o organizacji wyjazdów i wirtualnych spotkań w ramach programów Staff Week, Blended Intensive Programmes, czy International Weeks. O sprostaniu temu wyzwaniu oraz o monitorowaniu wszelkich wydarzeń i aktywności, które odbywają się w ramach SEA-EU opowiedział Juan Ramon Real z Uniwersytetu w Kadyksie. 

Irene de Andrés

Irene de Andrés

Członkowie SEA-EU Technical Working Group rozmawiali także o tym, jakie informacje przekazywać Executive Committee. Maria Grima Calleja z Uniwersytetu Maltańskiego zwróciła uwagę, że warto ustalić, które tematy należy przekazywać od Executive Committee, które do Governing Board, a które do prorektorów SEA-EU. 

Na zakończenie spotkania Irene de Andrés opowiedziała o procesie projektowania oficjalnej strony internetowej SEA-EU, która planowo ma ruszyć na jesieni 2023 r. 

 ReSEArch-EU Technical Working Group

W tym samym czasie trwały obrady reSEArch-EU Technical Working Group, podczas których omawiano nadchodzące projekty oraz budżet całej inicjatywy. 

Od lewej: koordynatorka ReSEArch-EU UG Justyna Sikorska i Laura Martín

Od lewej: koordynatorka ReSEArch-EU UG Justyna Sikorska i Laura Martín

- Rozmawialiśmy o kamieniach milowych i innych działaniach, które musimy dostarczyć w czerwcu, m.in. o naszej platformie, dzięki której naukowcy mogą zdobyć kwalifikacje, ale także skontaktować się z przedsiębiorcami, czy o działaniach pilotażowych mających przekazywać wiedzę naszym interesariuszom - mówi koordyantor reSEArch-EU Technical Working Group Laura Martín z Uniwersytetu w Kadyksie. - Omówiliśmy także kolejne kamienie milowe i działania, które będziemy musieli wykonać w przyszłości. Większość z nich związana jest z  polityką zarządzania danymi całego sojuszu.

Drugiego dnia Governing Week obradować będą m.in. Rada Studentów SEA-EU oraz Komitety Miast i Portów.

Czytaj także:

 O etyce i wsparciu dla Ukrainy. Pierwsze spotkania SEA-EU Governing Week

Goście z Odessy i wystawa „Świat Wojny”- Ukrainian Day na Governing Week SEA-EU

fot. i tekst Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG