O etyce i wsparciu dla Ukrainy. Pierwsze spotkania SEA-EU Governing Week

Za nami pierwsze spotkania w ramach Governing Week, wydarzenia, które co pół roku organizuje inny partner konsorcjum europejskich uczelni nadmorskich. Do południa w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie Komitetu ds. Jakości i Etyki oraz obrady Ukrainian Day.

Meeting of Quality and Ethics Commite rozpoczął się o godz. 9:00 zatwierdzeniem przez reprezentantów każdej z uczelni partnerskich SEA-EU protokołu z poprzedniego posiedzenia. Kolejnymi punktami spotkania były aktualizacja podręcznika jakości, podręcznika etyki oraz podręcznika projektu.

- Idea tego komitetu ma na celu harmonizację wszystkich działań w ramach projektu i sojuszu, tak aby zapewnić im jak najwyższą jakość. Skupiamy się na dwóch aspektach: jakości i etyce – mówi dr Mile Dželalija, prof. Uniwersytetu w Splicie, przewodniczący spotkania. - Co ważne, wspomniana jakość dotyczy także wspólnych działań, które tworzymy w ramach sojuszu, takich jak wspólne programy studiów, programy nauczania lub wspólne bazy wykorzystywane do działań badawczych. Podczas dzisiejszego spotkania omówiliśmy m.in. dwa podręczniki - podręcznik jakości i podręcznik części etycznej. Dyskutowaliśmy również o wsparciu trzech grup roboczych, które tworzymy, tj. grupy roboczej ds. ochrony danych, grupy roboczej ds. etyki, a także grupy roboczej ds. jakości.

Kolejnym punktem programu był Ukrainian Day w Welcome Centre BUG, w którym wzięli udział przedstawiciele Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ilji Miecznikowa(ONU). Przedstawili oni potencjał swojej uczelni członkom sojuszu SEA-EU. Zgromadzonych gości powitał prowadzący spotkanie Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG: - Witamy w Gdańsku zarówno tych, którzy są z nami w budynku Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, jak i tych, którzy są z nami online. Jestem przekonany, że będzie to bardzo dobry czas, sprzyjający dyskusjom i rozmowom o planach na przyszłość.

Następnie głos zabrał Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski: - Jesteśmy szczęśliwi, że możemy gościć was wszystkich w Uniwersytecie Gdańskim, a także zaproponować zupełnie nową perspektywę dla naszego sojuszu. To doskonała okazja, by omówić nasze perspektywy, przyszłość, ale także zastanowić się nad tym, co już osiągnęliśmy. Historia naszej współpracy nie jest bardzo, bardzo długa, ale mogę powiedzieć, że bardzo, bardzo intensywna.

Rektor UG podkreślił też, że ma nadzieję, iż dotychczasowe działania przyczynią się do przychylnej decyzji KE w sprawie dołączenia ukraińskich uczelni do projektu Uniwersytetu Europejskiego: - Wierzę, że przekonamy Komisję Europejską, aby nie tylko pozwoliła ukraińskim uniwersytetom być partnerami stowarzyszonymi w sojuszach, ale także pełnoprawnymi ich członkami.

W dalszej części spotkania każda uczelnia członkowska SEA-EU przedstawiła swoją uczelnię, a także działania i inicjatywy wspierające Ukrainę. Jako pierwszy zaprezentował się Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa (ONU), który reprezentowało ośmioro naukowców, z Prorektorem ds. Badań, Nauczania i Współpracy Międzynarodowej prof. Andriim Smitiukhem na czele. Uniwersytet w Kadyksie (Hiszpania) przedstawił Javier Izquierdo, Uniwersytet Zachodniej Bretanii (Francja) Delphine Muths, Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii (Niemcy) zaprezentowała Martina Schmode, Uniwersytet Gdański Arnold Kłonczyński, o Uniwersytecie Maltańskim opowiedziała Stefania Agius Fabri, o Uniwersytecie w Algarve (Portugalia) mówiła Patricia Pinto, natomiast Uniwersytet Nord (Norwegia) przedstawiła Elena Emilova Popova.

W ostatnim punkcie spotkania Sabibne Menu i Svitlana Shytikova przedstawiły możliwości współpracy z Ukrainą w ramach różnych programów europejskich. Pierwsza mówczyni opowiedziała o finansowaniu i wsparciu współpracy uniwersytetów europejskich i ukraińskich, druga - o możliwościach i pomysłach na internacjonalizację edukacji, młodzieży i sportu (Status Ukrainy w programie UE Erasmus+ dla 2023, 2024).

Na tym zakończyły się pierwsze spotkania SEA-EU Governing Week. O kolejnych można będzie przeczytać już wkrótce na stronie Aktualności UG.

Czytaj też: Goście z Odessy i wystawa „Świat Wojny”- Ukrainian Day na Governing Week SEA-EU

Elżbieta Michalak-Witkowska / Zespół Prasowy UG