III Kongres Młodej Nauki - relacja

Stud

Już po raz trzeci młodzi badacze z całej Polski i Europy spotkali się na Uniwersytecie Gdańskim, aby przedstawić wyniki swoich działań naukowych. W dniach 6 – 8 lipca br. odbył się Kongres Młodej Nauki - multidyscyplinarna konferencja naukowa, stanowiąca jedno z największych tego rodzaju wydarzeń w Polsce. W ciągu 3 dni zaprezentowano około 200 referatów i posterów z różnych dyscyplin.

Niezwykle istotny jest wydźwięk międzynarodowy konferencji, w tym roku związany między z innymi z udziałem naszego partnera z Ukrainy, czyli Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ilji Miecznikowa. Członkami Komitetu Naukowego Kongresu zostały władze uczelni znad Morza Czarnego, w wydarzeniu brała także udział dziesiątka studentów z Odessy.

prof. Wiesław Laskowski

Prof. Wiesław Laskowski

Pierwszego dnia wydarzenie otworzyli reprezentujący władze uczelni Prorektor ds. Badań Naukowych UG prof. dr hab. Wiesław Laskowski i koordynator Komitetu Organizacyjnego Kongresu Łukasz Bień. Odtworzono także nagrania z powitaniem Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr. hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG i Prorektora ds. Badań Naukowych, Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ilji Miecznikowa prof. Andrija Smitiukha.

W pierwszej sesji plenarnej, prowadzonej przez Przewodniczącego Rady Doktorantów UG Sebastiana Barczaka, wzięli udział doktoranci i młody doktor, którzy opowiadali o wyzwaniach w karierze naukowej, a także o szansach i przeszkodach na swojej drodze.

prof. Bernard Lammek

prof. Bernard Lammek

W dyskusji dotyczącej problemów w zakresie finansowania oraz rozwiązań prawnych i administracyjnych w nauce wzięli udział m.in. Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Rektor Senior UG prof. dr hab. Bernard Lammek i Przewodnicząca Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego prof. dr hab. Maria Mendel.

Drugi dzień obfitował w panele o bardzo różnorodnej tematyce. Nowością był panel, który powstał przy współpracy z uczelnią z Odessy „Ukraina-Polska, Polska-Ukraina. Wspólne perspektywy – polityka, kultura, gospodarka”.

Zwieńczeniem tego dnia była sesja plenarna związana z jubileuszem trzech profesorów w tym roku opuszczających Uniwersytet Gdański. Współpracownicy przygotowali prof. dr. hab. Bogdanowi Chrzanowskiemu, prof. dr. hab. Andrzejowi Gąsiorowskiemu oraz dr. hab. Andrzejowi Kubce, prof. UG niespodziankę w postaci publikacji trzech ksiąg pamiątkowych. Jak podkreślają organizatorzy Kongresu, młoda nauka nie może istnieć bez mistrzów, którzy wskazują rozwiązania, sprawują opiekę i pozwalają rozwinąć skrzydła.

Trzeciego dnia Kongresu obok kontynuacji paneli tematycznych miał miejsce specjalny wykład płk. dr. hab. inż. Sławomira Augustyna, prof. WAT z Wojskowej Akademii Technicznej. Podczas wystąpienia gość z Warszawy poruszył kwestie związane z bezpieczeństwem w transporcie lotniczym, logistyką i technologią. Zwrócił także uwagę na interdyscyplinarność tematyki bezpieczeństwa i zaprosił do współpracy w ramach prowadzonych przez siebie działań.

Panel

Na ostatni panel plenarny „Społeczna odpowiedzialność uczelni” zaproszono byłą dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii oraz Przewodniczącą Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności UG prof. dr hab. Ewę Łojkowską,  członkinię Komisji ds. Równego Traktowania Studentów i Doktorantów, a także członkinię Komitetu Naukowego Kongresu dr hab. Annę Dziadkiewicz, oraz dr Justynę Świeżak, która brała udział w rejsach statkiem UG RV Oceanograf. Panel prowadził Piotr Patalas z Parlamentu Studentów UG, który proponował dyskusję na  różne tematy związane z pojęciem społecznej odpowiedzialności uczelni, jego promocji czy realizacji w praktyce.

Uwieńczeniem Kongresu była sesja posterowa, w ramach której przedstawiono i dyskutowano kilkadziesiąt plakatów.

Oprawę artystyczną konferencji zapewniło Studio Wokalne UG oraz prowadzący je Krzysztof Majda.

Wszystkie dyskusje plenarne oraz niektóre panele i wykłady zostały nagrane i już wkrótce znajdą się na stronie Youtube Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej.

 

Fot. Łukasz Bień, Rafał Mielczarek, Weronika Kowalska
oprac. MJ/ZP, tekst Łukasz Bień/CASiD