Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie na cztery projekty w ramach programu DOSKONAŁA NAUKA II

asd

Program DOSKONAŁA NAUKA II ma na celu prezentację i promocję najnowszych osiągnięć naukowych oraz prac rozwojowych, a także upowszechnianie ich na arenie międzynarodowej poprzez organizację konferencji naukowych, publikację monografii naukowych oraz tłumaczenie ich na języki kongresowe. Z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego dofinansowane zostaną trzy konferencje naukowe oraz jedna monografia.

Oto lista projektów dofinansowanych przez program DOSKONAŁA NAUKA II:

1. Monografia dr Magdaleny Nowak Dwa światy. Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865-1914

Projekt ten obejmuje wydanie monografii autorstwa dr Magdaleny Nowak z Zakładu Historii Europy Wschodniej Wydziału Historycznego UG w j. angielskim i udostępnienie jej w ramach otwartego dostępu. Monografia przedstawia kompleksową analizę procesu dojrzewania Andrzeja Szeptyckiego do nowej ukraińskiej identyfikacji oraz jego roli w polsko-ukraińskim świecie XIX i XX wieku. Praca ta jest pierwszym tak obszernym opracowaniem tematu w historiografii polskiej i światowej, zawierając wiele istotnych wniosków i ustaleń.

Całkowita kwota dofinansowania wynosi 52 962,41 zł.

2. Projekt „30-ta jubileuszowa międzynarodowa konferencja ERES 2024”

Ten projekt skupia się na przygotowaniu i realizacji 30-tej międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej, zorganizowanej przez European Real Estate Society (ERES) na Uniwersytecie Gdańskim. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań dotyczących nieruchomości oraz nawiązanie kontaktów międzynarodowych w celu współpracy naukowej.

Kierownikiem Projektu jest dr Małgorzata Rymarzak z Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania UG. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 180 750,00 zł.

3. Projekt 'Mathematical Structures in Quantum Mechanics'

Projekt ten zakłada organizację w Gdańsku cyklicznego wydarzenia poświęconego fizyce matematycznej, na którym będą prezentować się cenieni badacze z całego świata. Wydarzenie to ma na celu nie tylko podniesienie poziomu naukowego, ale także wspieranie współpracy naukowej w ramach flagowego projektu UG: SEA-EU, będącego sojuszem dziewięciu europejskich i nadmorskich uczelni.

Kierownikiem Projektu jest dr hab. Adam Rutkowski, prof. UG z Zakładu Metod Matematycznych Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 81 400,00.

4. Projekt „32 edycja międzynarodowej konferencji ISD 2024”

Ostatni projekt dotyczy organizacji 32 edycji międzynarodowej konferencji Information Systems Development (ISD 2024) na Uniwersytecie Gdańskim. Konferencja ta, będąca jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń w dziedzinie systemów informatycznych, ma na celu wymianę idei, doświadczeń i rezultatów badań naukowych pomiędzy naukowcami a przedstawicielami przemysłu.

Kierownikiem Projektu jest dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG z Katedry Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania UG. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 215 866,00 zł.

 

Całkowita kwota dofinansowania dla wszystkich czterech projektów wynosi łącznie 530 978,41 złotych.

Gratulujemy kierownikom projektów uzyskania dofinansowania i życzymy powodzenia w realizacji wszystkich zadań. Mamy nadzieję, że osiągnięcia naukowe wynikające z tych inicjatyw przyczynią się do rozwoju nauki i wzmocnią pozycję uczelni na arenie międzynarodowej.

 

 

Biuro Wsparcia Przygotowania Projektów – Inkubator Projektowy