Dla naukowców: spotkanie z Brokerem Innowacji Związku Uczelni Fahrenheita

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego na spotkanie zapoznawcze z Brokerem Innowacji Związku Uczelni Fahrenheita.

Spotkanie odbędzie się w formule online, dnia 31.07.2023 w godzinach 12.00-13.00.

Podczas spotkania przedstawimy Państwu możliwości współpracy, tj. obszary, w których mogą Państwo otrzymać pomoc i wsparcie od Brokera Innowacji FarU.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z biznesem, lub poszukują Naukowców do budowania interdyscyplinarnych zespołów badawczych  - zapraszamy!

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWNjNWZhMWMtOGY3NS00NjA4LWI3YjgtMTlmMzlkYWM3YmQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%22a86a2686-accc-4a79-aa2c-d6aed79bea15%22%7d

Karina Tykarska, Broker innowacji, Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita