BEAUCOUP. Cyfrowa transformacja uczelni

BEAUCOUP to kolejny projekt, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu Erasmus+. Stymulowanie cyfrowej transformacji uczelni, poprawa uniwersyteckiej e-administracji, rozwój technologii oraz jej wykorzystanie w rzeczywistości akademickiej w krajach partnerstwa wschodniego – oto główne założenia projektu.

„Boosting Digital Excellence and Governance Autonomy of Universities in the Countries of East Partnership – BEAUCOUP” ma na celu wsparcie edukacji w krajach partnerstwa wschodniego poprzez stymulowanie cyfrowej transformacji uczelni, szkół czy przedszkoli. W ramach projektu partnerzy z państw Unii Europejskiej podzielą się swoimi doświadczeniami, które przyczyniły się do poprawy e-administracji w ich krajach, a także przekażą kompetencje z zakresu nauki poprzez technologię oraz strategie szkolenia nauczycieli dla przyszłego świata opartego na technologiach.

 – To doskonały sposób na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie transformacji cyfrowej szkolnictwa wyższego. Zdolność uczelni do sprostania wyzwaniom transformacji cyfrowej zależy od stopnia, w jakim włączamy nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne do swoich relacji z różnymi interesariuszami, ale także od usprawnienia wewnętrznego funkcjonowania uczelni. Zależy nam na podnoszeniu kompetencji cyfrowych oraz wdrażaniu polityki transformacji cyfrowej zarówno w procesach wewnętrznego zarządzania, jak i w programach studiów, dydaktyce, wspieraniu działań naukowych i tworzeniu nowych obszarów badawczych – mówi Kierowniczka projektu, Prorektorka UG ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG.

Projekt skierowany jest do Ukrainy oraz Azerbejdżanu – krajów, które choć oddalone terytorialnie, mają wiele wspólnych cech. Oba państwa należą do tego samego regionu, dzielą historię i próbują zmienić wciąż obecne w edukacji postsowieckie podstawy. W obu krajach rozpoczęto proces cyfryzacji oraz uruchomienia pierwszych usług e-administracji. Zarówno Ukraina, jak i Azerbejdżan aktywnie adaptują najnowocześniejsze doświadczenia edukacyjne krajów Unii Europejskiej, które przez pandemię Covid-19 zmuszone były dokonać cyfrowego skoku. Prostota i trwałość narzędzi cyfrowych sprawiły, że uczelnie opracowują plan cyfryzacji, który przyniesie korzyści studentom, nauczycielom oraz pracownikom administracji.

Główne cele projektu BEACOUP to wzmocnienie e-administracji, doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie uczenia za pośrednictwem technologii, uruchomienie nowych kursów dla przyszłych nauczycieli przedszkolnych i szkolnych na temat odpowiedniego do wieku korzystania z technologii cyfrowych, identyfikacja luk w kompetencjach cyfrowych nauczycieli oraz opracowanie MOOC, aby tę lukę wypełnić.

Zakładane rezultaty projektu to między innymi poprawa bazy technicznej uczelni partnerskich poprzez zwiększenie pojemności serwerów i uruchomienie nowych laboratoriów cyfrowych, identyfikacja poziomu kompetencji cyfrowych nauczycieli, organizacja środowiska edukacyjnego skoncentrowanego na uczniu czy zwiększanie umiejętności tworzenia treści cyfrowych i MOOC nauczycieli akademickich. Znaczną korzyścią będzie również lepszy dostęp do wysokiej jakości informacji oraz ulepszonych metodologicznie materiałów i laboratoriów czy poprawa umiejętności cyfrowych i przyszłych kompetencji zawodowych uczniów biorących udział w nowych kursach, a także przygotowanie ich do przyszłego środowiska edukacyjnego opartego na technologii.

Uniwersytet Gdański w tym wspaniałym międzynarodowym projekcie ma zamiar wykorzystać doświadczenia sojuszu SEA-EU. W naszym obszarze działania – European Campus Life – mamy zadanie "SEA-EU Goes more digital", gdzie pracujemy nad stworzeniem nowych cyfrowych sposobów współpracy, które mogą pomóc w dostosowaniu i kształtowaniu szkolnictwa wyższego w coraz bardziej cyfrowym świecie. Szczególną uwagę poświęcamy głównym wyzwaniom związanym z etycznymi obawami i możliwościami wynikającymi z AI i digitalizacji oraz określeniu ram kompetencji cyfrowych naszych studentów, naukowców i pracowników administracji – dodaje dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG.

O tym, jak ważnym dla uczelni jest temat transformacji cyfrowej, świadczy powołanie przez Rektora UG prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego Pełnomocnika Rektora ds. Cyfrowej Transformacji Uczelni w osobie dr. hab. Aleksandra Kubickiego, prof. UG.

Liderem projektu jest Uniwersytet w Tartu –  najstarszy i największy uniwersytet w Estonii oraz międzynarodowy uniwersytet badawczy. Partnerami BEACOUP obok Uniwersytetu Gdańskiego są: University of Primorska (Słowenia), Universitat Politècnica de València (Hiszpania), Khazar University (Azerbejdżan), Nakhchivan Teachers Institute (Azerbejdżan), Mingachevir State University (Azerbejdżan), Zaporizhzhia National University (Ukraina), Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University (Ukraina), Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University (Ukraina), Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University –TNPU (Ukraina), Rakvere Rohuaia Kindergarten (Estonia), Vrtec Koper Kindergarten (Słowenia), Tartu A. Pushkin School (Estonia), EdTech Estonia, a także Ministerstwo Edukacji Azerbejdżanu oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy.

Szacowany całkowity budżet Projektu po stronie Uniwersytetu Gdańskiego wyniesie 77 511 euro, a wartość uzyskanego przez UG dofinansowania to 69 760 euro.

Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy UG