Pożegnanie - mgr inż. Jacek Pietruszewski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

mgr. inż. Jacka Pietruszewskiego

wieloletniego Kierownika Laboratorium Informatycznego Wydziału Ekonomicznego UG.

 

Cześć Jego pamięci!

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

składa

Rektor, Senat i Społeczność Akademicka

Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Msza św. Żałobna zostanie odprawiona w dniu 22 sierpnia 2023 r. o godzinie 10.00 w Kościele p. w. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Gdańsku Oliwie przy ul. Leśnej 5/6.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 11.30 w kaplicy na Cmentarzu Oliwskim, a o godzinie 12.00 nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce spoczynku. 

Zamiast wiązanek i kwiatów w trakcie pogrzebu przedstawiciele Gdańskiej Fundacji Korczaka będą prowadzić zbiórkę datków na sfinansowanie specjalistycznej terapii dla dzieci z Domu im. J. Korczaka.  

ZP