Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące rozpoczyna rok szkolny 2023/2024

Uczniowie

Uczniowie i nauczyciele Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku świętowali powrót do szkoły! W oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego 2023/2024 dnia 4 września 2023 r. wzięli udział także przedstawiciele Uczelni Fahrenheita, w tym Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski i Rektor PG prof. dr hab. Krzysztof Wilde.

Inaugurację rozpoczął Dyrektor ULO Waldemar Kotowski, przedstawiając dokonania liceum w minionym roku szkolnym. Nawiązał do lokalizacji szkoły, współpracy z Uczelniami Fahrenheita, szkolnych przedsięwzięć, projektów, konkursów, olimpiad i spotkań, a także współpracy międzynarodowej realizowanej przez szkołę. Opowiedział również o społecznej odpowiedzialności edukacji w ULO oraz zaprezentował wyniki tegorocznej rekrutacji i scharakteryzował sylwetki gdańskich wykładowców będących patronami poszczególnych klas.

Dyrektor ULO

Życzenia na nowy rok szkolny całej społeczności ULO złożyli prof. Krzysztof Wilde oraz prof. Piotr Stepnowski. W imieniu Pomorskiego Kuratora Oświaty list z życzeniami odczytała wizytator Renata Matys. Następnie Waldemar Kotowski odczytał życzenia od posłanki do Parlamentu Europejskiego Magdaleny Adamowicz oraz od Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

Pierwszą dawkę wiedzy w nowym roku szkolnym zapewniła dr Magdalena Mazur-Milecka z PG, wygłaszając wykład inauguracyjny na temat sztucznej inteligencji. Uroczystości zakończyło wystąpienie zespołu wokalnego licealistów ULO pod kierunkiem Joanny Herrmann.

Uczennica

Na uroczystości obecni byli m.in.: Prorektor ds. studenckich Politechniki Gdańskiej dr Barbara Wikieł, prof. PG, Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, Dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG prof. dr hab. inż. Jacek Stefański, Zastępca Dyrektora Związku Uczelni Fahrenheita Katarzyna Zygmunt, Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdańska Małgorzata Mielewczyk, Prodziekan ds. Nauki i Kształcenia Kadr Wydziału Lekarskiego GUMed prof. dr hab. Ewa Maria Słomińska, Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju Wydziału Prawa i Administracji UG dr hab. Marcin Michała Wiszowaty, prof. UG, Prodziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG dr Brygida Mielewska, Koordynator Akademii Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG dr inż. Jacek Lebiedź oraz Wiceprezes Fundacji Pozytywne Inicjatywy dr Piotr Szeląg.

oprac. MJ/ZP, tekst ULO, fot. Krzysztof Kempek/PG