26. Polskie Sympozjum Peptydowe za nami

plakat

W dniach 37 września 2023 w Starych Jabłonkach odbyło się 26. Polskie Sympozjum Peptydowe organizowane przez pracowników Katedry Biochemii Molekularnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Polskie Sympozjum Peptydowe jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym co drugi rok od ponad 50 lat. Ze względu na sytuację epidemiologiczną ostatnie spotkanie miało miejsce w 2019 roku.

Tegoroczne spotkanie otworzyła Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Beata Grobelna, prof. UG. W 26. Polskim Sympozjum Peptydowym udział wzięło 108 uczestników z Polski i zagranicy związanych z badaniami peptydów: specjalistów z instytucji naukowych (w tym przedstawicieli wszystkich znaczących ośrodków akademickich oraz instytutów naukowych), reprezentantów przemysłu chemicznego i pokrewnych, a także doktorantów i studentów. W otoczeniu malowniczych jezior i lasów można było wysłuchać 37 wystąpień, w tym 9 wykładów zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: prof. Norbert Sewald z Uniwersytetu w Bielefeld, prof. Christian Becker z Uniwersytetu w Wiedniu,  prof. Piotr Stefanowicz z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Wioleta Rut (w zastępstwie za prof. Marcina Drąga) z Politechniki Wrocławskiej, prof. Marcin Sieńczyk z Politechniki Wrocławskiej, prof. Paula Gomes z Uniwersytetu w Porto, prof. Michael Gütschow z Uniwersytetu w Bonn, dr hab. Elżbieta Jankowska z Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Galia Blum z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.

Obradom towarzyszyły dwie sesje posterowe, na których zaprezentowano blisko 40 posterów. W ostatnim dniu Sympozjum odbyły się dwie sesje przeznaczone dla doktorantów pod wspólną nazwą Young Scientists Minisymposium, podczas których wyniki swoich badań przedstawiło 9 doktorantów z ośrodków z Wrocławia, Warszawy, Gdańska oraz Łodzi.

Miło nam poinformować, że podczas spotkania ustanowiono i przyznano pierwszą nagrodę za najlepsze wystąpienie ustne im. Dr. Emila Tasznera dla osób ze stopniem doktora, ufundowaną przez firmę Chemat. Tegoroczną Lauretką tej nagrody została dr Monika Kijewska z Uniwersytetu Wrocławskiego, za wystąpienie „Intramolecular reversible and irreversible stapling of peptides via boron-sugar interaction”.

Ponadto za prezentacje posterowe nagrodzeni zostali: dr Natalia Miodowska (Politechnika Wrocławska, I Nagroda), dr Paweł Noceń (Politechnika Wrocławska, wyróżnienie) oraz dr Mikołaj Śleziak (Uniwersytet Wrocławski, wyróżnienie). Podczas Young Scientist Mini Symposium komitet naukowy postanowił przyznać I Nagrodę Uladzislawie Tsylents (Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego), a wyróżnienie Aleksandrze Czerchawy (Politechnika Wrocławska).

Obradom towarzyszyła część nieoficjalna, choć równie ważna dla przyszłej współpracy – uczestnicy mieli okazję lepiej się poznać podczas imprez takich jak wspólne grillowanie, rejs statkiem do Ostródy, spływ kajakowy, rozgrywki w siatkówkę plażową czy uroczysty bankiet.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich Sponsorów i Wystawców. Za wsparcie dziękujemy również naszym Patronom, a w szczególności JM Rektorowi UG prof. dr. hab. Piotrowi Stepnowskiemu oraz Pani Dziekan Wydziału Chemii UG dr hab. Beacie Grobelnej, prof. UG. Więcej informacji o Sympozjum można znaleźć na stronie wydarzenia https://26pps.ug.edu.pl/

Agata Gitlin-Domagalska i Natalia Ptaszyńska