Trwa nabór zgłoszeń do Nagrody Specjalnej WŁĄCZAM PŁEĆ DO BADAŃ w ramach projektu MINDtheGEPs

logo

Rusza nabór kandydatek i kandydatów do drugiej edycji Nagrody Specjalnej „Włączam płeć do badań” za najwyżej ocenione prace magisterskie i doktorskie uwzględniające w obszarze badań perspektywę płci.

W ramach realizowanego w Uniwersytecie Gdańskim projektu EU Horyzont 2020 Modifying Institutions by Developing Gender Equality Plans (MINDtheGEPs) podejmowanych jest wiele działań mających na celu realizację założeń polityki równości płci w naszej uczelni, określonych w Planie wdrażania polityki równości płci w Uniwersytecie Gdańskim. Działania równościowe na lata 2022-2023.

Jednym z działań projektu jest przyznawanie dorocznych nagród za najwyżej ocenioną pracę magisterską i rozprawę doktorską włączającą aspekt płci do badań naukowych. W 2023 roku formuła konkursu została poszerzona – zgłaszać można prace magisterskie i doktorskie oddzielnie z dwóch obszarów: nauk społecznych i humanistycznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. W efekcie, jeśli zgłoszone prace spełnią kryteria konkursowe, jury będzie mogło przyznać dwie nagrody za prace magisterskie (po jednej z każdego obszaru) i dwie za prace doktorskie (po jednej z każdego obszaru). W tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę mogą ubiegać się osoby, którym nadano tytuł magistra albo stopień doktora w Uniwersytecie Gdańskim w 2022 lub 2023 roku. Nagrody roku 2023 wyniosą odpowiednio 2000 zł za prace magisterskie i 3000 zł za prace doktorskie. Szczegółowe zasady konkursu podane są w Regulaminie Nagrody „Włączam płeć do badań”.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania prac magisterskich i doktorskich do dnia 20 października 2023 r.

Pytania związane z konkursem prosimy kierować mailowo na adres: marta.dziedzic@ug.edu.pl

oprac. Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy