Walne zebranie Klastra Q na Uniwersytecie Gdańskim

Rozwój badań nad technologiami kwantowymi oraz merytoryczne i praktyczne wsparcie całej gałęzi polskiego przemysłu kwantowego – to główne cele Klastra Technologii Kwantowych. Walne spotkanie przedstawicieli tej organizacji odbyło się niedawno na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

W miniony piątek na Uniwersytecie Gdańskim odbyło się zebranie przedstawicieli Klastra Q, organizacji powstałej w maju 2022 r. w celu połączenia wiedzy, kompetencji oraz zasobów prywatnych firm, instytucji naukowo-badawczych, jednostek badawczo-rozwojowych i instytucji wspierających rozwój zaawansowanych technologii.

W skład Klastra wchodzą firmy prywatne, uczelnie wyższe, w tym UG, oraz instytuty badawcze Polskiej Akademii Nauk.

Misją Klastra Q jest rozwijanie badań związanych z technologiami kwantowymi oraz udzielanie merytorycznego i praktycznego wsparcia całemu sektorowi polskiego przemysłu kwantowego.

Więcej informacji o Klastrze Q

EMW/Zespół Prasowy UG