Morski wymiar Uniwersytetu Gdańskiego na BALTEXPO 2023  

Stoisko

Potencjał edukacyjny, szkoleniowy i biznesowy Uniwersytetu Gdańskiego ukierunkowany na współpracę z przedsiębiorcami gospodarki morskiej zaprezentowali przedstawiciele UG na BALTEXPO 2023. Uczniowie – przyszli studenci oraz partnerzy biznesowi mogli zapoznać się z aktualną ofertą  UG na naszym stoisku w hali Offshore, oraz podczas wystąpienia Dyrektor Centrum Badań nad Gospodarką Morską dr hab. Doroty Pyć, prof. UG w Dniu Kariery BALTEXPO, a także w trakcie zwiedzania statku Uniwersytetu Gdańskiego RV Oceanograf. 

Prof. Dorota Pyć

- Warto zdobywać wiedzę, poświęcić dużo czasu na to, aby ją ugruntować, a następnie umiejętnie wykorzystywać w praktyce, w pracy. Niezwykle istotnym jest też wiedzę stale uzupełniać, aby na konkurencyjnym rynku pracy mieć stabilną pozycję - mówiła do uczniów morskich szkół średnich prof. Dorota Pyć podczas wystąpienia na scenie głównej BALTEXPO. - Wiedza pozwala nam też na coś, co jest nie do wyliczenia w wymiarze finansowym, czyli satysfakcję z pracy, którą wykonujemy. 

Uczestnicy targów mogli zapoznać się z  ofertą edukacyjną Uniwersytetu Gdańskiego związaną z kształceniem w obszarze gospodarki morskiej i powiązanym z morzem.

2

Tomasz Ciurkowski

 

Na stoisku naszej uczelni, które prowadziło Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG we współpracy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG oraz studentami Wydziału Ekonomicznego, przy wsparciu Biura Współpracy i Rozwoju promowaliśmy kierunki prowadzone przez Wydział Oceanografii i Geografii, oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Morskie Sektory Offshore Wydziału Ekonomicznego, a także Studia Podyplomowe Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa.  

- Zainteresował mnie Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. Byliśmy wcześniej na dniach otwartych w kwietniu. Było ciekawie i podoba mi się sam wydział - powiedział uczeń Technikum Łączności, klasa Technik-Informatyk Tomasz Ciurkowski. - Na stoisku dowiedziałem się więcej o procesie rekrutacji, a w szczególności o rekrutacji uzupełniającej. 

Kacper Gierejczyk.

Kacper Gierejczyk

- Od godzin porannych stoisko UG odwiedzały szkoły. Były to technika, jak i licea z całego Pomorza. Uczniowie byli ciekawi i zadawali nam pytania o to, jakie matury trzeba zdać, aby dostać się do nas na studia. Najczęściej przychodziły do nas umysły ścisłe - opowiada student III roku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Kacper Gierejczyk.  

Specjalną atrakcją była możliwość zobaczenia potencjału morskiego UG na żywo. Biuro Armatora organizowało wycieczki na statek badawczy Uniwersytetu Gdańskiego RV Oceanograf, które odbywały się każdego dnia targów i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Po statku zwiedzających oprowadzali studenci Wydziału Oceanografii i Geografii oraz jego załoga. 

Oceanograf

Ważną część BALTEXPO 2023 stanowiły konferencje. W jednej z nich, z okazji Jubileuszu 70-lecia Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni, wzięła udział dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, która  przedstawiła temat „Zastosowanie systemów sztucznej inteligencji w arbitrażu”.

Sukces na targach odniósł także start-up współpracujący z Uniwersytetem Gdańskim. Quantum Cybersecurity Group (QCG), którego współzałożycielem jest dr hab. Marcin Pawłowski, prof. UG, i który otrzymał wyróżnienie w konkursie „Złotej Kotwicy”. QCG zajmuje się opracowaniem innowacyjnego, przyjaznego dla użytkownika i opłacalnego rozwiązania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa kwantowego. 

Od lewej: Sebastian Zimnol, Olivier Weimann, Maciej Wierzobowski

Od lewej: Sebastian Zimnol, Olivier Weimann, Maciej Wierzbowski

Uniwersytet Gdański na targach BALTEXPO 2023 był reprezentowany przez:  Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG, Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG, Wydział Ekonomiczny, Wydział Zarządzania, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Oceanografii i Geografii oraz Biuro Armatora statku RV Oceanograf, a także Biuro Współpracy i Rozwoju UG.

Video: Mateusz Byczkowski/UG

fot. Mateusz Byczkowski
fot. i tekst Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG