Pracownicy Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UG z wizytą w Splicie

fot.

W ramach sojuszu dziewięciu nadmorskich uczelni przedstawiciele Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego gościli w Splicie. Spotkanie było okazją do dyskusji w obszarze sportu i kultury fizycznej.

Spotkanie zorganizowano w ramach formuły Staff Week i zatytułowano „Challenges and Opportunities: International Sports Context”. Brali w nim udział Tomasz Aftański, Andrzej Cieplik oraz Adam Miotk - nauczyciele akademiccy CWFiS oraz trenerzy w sekcjach sportowych Klubu Uczelnianego AZS UG.

- To była świetna konferencja. Jej program przeplatany był wystąpieniami specjalistów nie tylko z zaprzyjaźnionych uniwersytetów, ale także gości zewnętrznych, którzy prezentowali swoje europejskie projekty. Ten wyjazd pokazał nam, jak wyglądamy na tle podobnych do nas europejskich uczelni - relacjonuje Z-ca Dyrektora CWFiS ds. Sportowych Tomasz Aftański, który wystąpił w roli prelegenta i przybliżył uczestnikom spotkania współpracę na linii CWFiS oraz KU AZS, pokazując, jak przyczynia się ona do rozwoju sportu w Uniwersytecie Gdańskim.

Oprócz kilku dni wykładów i praktycznych ćwiczeń uczestnicy mieli okazję zwiedzić Split oraz nawiązać dodatkowe relacje z członkami sojuszu SEA-EU.

- Wyjazd był udany. Przede wszystkim mieliśmy okazję poznać przedstawicieli uczelni sojuszu SEA-EU odpowiedzialnych za sport i kulturę fizyczną na swoich uczelniach. Ponadto wysłuchaliśmy wartościowych wykładów wynosząc z nich wiele cennych wiadomości - dodał uczestniczący w konferencji Andrzej Cieplik.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG