Nagroda Naukowiec Przyszłości dla prof. Natalii Marek-Trzonkowskiej z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (ICCVS)

prof. Natalia Marek-Trzonkowska

Dyrektorka Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (ICCVS) prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska została uhonorowana przez Fundację Forum Inteligentnego Rozwoju nagrodą Naukowiec Przyszłości 2023 w kategorii Kobieta nauki, która zmienia świat.

Naukowiec Przyszłości to wyróżnienie przyznawane polskim oraz zagranicznym badaczom i badaczkom realizującym nowatorskie projekty naukowe, które mają potencjał wdrożeniowy oraz wpływ na życie społeczeństwa. Proces wyłaniania laureatów jest wieloetapowy, a oprócz wartości naukowej i wdrożeniowej prowadzonych badań ocenie podlega również działalność popularyzująca naukę kandydata/kandydatki oraz aktywna współpraca z biznesem.

Prof. Natalia Marek-Trzonkowska została wyróżniona za badania nad personalizowaną terapią przeciw niedrobnokomórkowemu rakowi płuca i nad terapią cukrzycy typu 1 u dzieci z zastosowaniem komórek T regulatorowych (Treg) oraz za otwarte podejście do upowszechniania i popularyzacji wyników badań naukowych.

Jednocześnie podczas Ósmego Forum Inteligentnego Rozwoju zespół badaczy ICCVS (prof. Marek-Trzonkowska, dr Sachin Kote oraz dr Jakub Faktor) reprezentował Uniwersytet Gdański, promując wynalazki opracowane podczas realizacji projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Nagroda została wręczona 20 października 2023 r. podczas uroczystej gali Ósmego Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie.

Link do relacji filmowej

 

 

 

 

 

oprac.ZP