Jubileusz 70-lecia prof. Nicholasa Sekundy

prof. Sekunda

Dorobek naukowy i postać wybitnego archeologa prof. Nicholasa Sekundy świętowała społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego. Jubileuszowi 70-lecia badacza starożytnej Grecji, Persji i Krety towarzyszyła premiera książki pt. „Καθηγητής. Studies in Ancient History, Warfare and Art Presented to Nick Sekunda on his Seventieth Birthday”

Uroczystość otworzył prof. dr hab. Witold Świętosławski, który powitał gości. Prorektor UG ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG w imieniu swoim, jak i Rektora UG prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego złożył Jubilatowi najserdeczniejsze gratulacje i życzenia. Przemówienie okolicznościowe wygłosił także Dziekan Wydziału Historycznego dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG.

Zebrani

Sylwetkę Jubilata przedstawił prof. dr hab. Mariusz Mielczarek z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, dorobek naukowy zaś zaprezentował dr Krzysztof Ulanowski z Instytutu Socjologii WNS UG. Prof. dr hab. Nicholas Sekunda z Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej swoje zainteresowania badawcze skupia wokół archeologii i historii starożytnej Grecji, Persji achemenidzkiej i Krety hellenistycznej oraz historii starożytnej wojskowości.

Podczas wydarzenia miała miejsce promocja książki jubileuszowej „Καθηγητής. Studies in Ancient History, Warfare and Art Presented to Nick Sekunda on his Seventieth Birthday", pod red. Krzysztofa Ulanowskiego i Bogdana Burligi (Harrassowitz Verlag 2023), którą profesorowi Sekundzie wręczyli dr Krzysztof Ulanowski i dr hab. Bogdan Burliga, prof. UG z Instytutu Studiów Klasycznych i Slawistyki Wydziału Filologicznego UG.​​

Rektor

Na zakończenie do zgromadzonych gości swoje przemówienie skierował Jubilat prof. Nicholas Sekunda, dziękując wszystkim za przyjście.

oprac. MJ, fot. Monika Nagórska/ Wydział Historyczny