Otwarcie wystawy fotografii Tomasza Tomaszewskiego na Wydziale Nauk Społecznych 

M.Krasodomski

fot. Michał Krasodomski

- Podnoszę aparat do oka i wybieram fragment świata. Intuicyjnie, może trochę rozumowo, ale na pewno z przekonaniem, że niczego nie udaję, że jestem sobą - powiedział Tomasz Tomaszewski. Efekty takiego podejścia do sztuki fotografii można zobaczyć w Galerii 301 PhotoMedia+ na Wydziale Nauk Społecznych UG. 16 listopada odbył się tam wernisaż wystawy artysty pt. Świat jest tam, gdzie się zatrzymałeś. 

Podczas uroczystości autor zdjęć podkreślił rolę klasycznej, artystycznej fotografii we współczesnym świecie. Odczytał zgromadzonym list Zbigniewa Herberta do studentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej z 1995 roku, aby zaznaczyć, jak ważna jest odwaga w byciu sobą pomimo trudu bycia jednostką ambitną.

29 zdjęć tworzących wystawę to część 150-elementowej kompozycji z nowo wydanej książki Tomasza Tomaszewskiego The World Is Where You Stop. Książka przedstawia spojrzenie autora na rzeczywistość po 40-letniej karierze fotograficznej. Ukazuje ona świat, który zachwyca, wprawia w zdumienie, ale też przeraża i smuci. Zdjęcia nie mówią, dlaczego taki jest, ale zadają istotne pytanie: dokąd zmierzamy?

fot. Michał Krasodomski

fot. Michał Krasodomski

Sam autor o swojej publikacji mówi tak: „Podnoszę aparat do oka i wybieram fragment świata. Intuicyjnie, może trochę rozumowo, ale na pewno z przekonaniem, że niczego nie udaję, że jestem sobą. Wtedy właśnie dźwięk wyzwalanej migawki odczuwam jako zdumiewającą przyjemność i radość, którym towarzyszy potrzeba zapamiętania czegoś istotnego, zaskakującego i niepospolitego. Tak wybrany kadr staje się niejako całym światem, a ja odkrywam, że jest on nie tylko dziwniejszy, niż sobie wyobrażałem, ale dziwniejszy, niż mogę sobie wyobrazić. (…) Próbuję przyłapać mój świat w jego atrakcyjnym momencie, uprzywilejowanym i wyjątkowym, nieustannie odnosząc wrażenie, że w pełni nie mogę osiągnąć tego, co bym chciał, ale jednocześnie też nie przestanę chcieć tego, czego nie mogę”.

Wystawę Świat jest tam, gdzie się zatrzymałeś można podziwiać w Galerii 301 PhotoMedia+ na poziomie 300. Zdjęcia będą zdobić tamtejsze ściany aż do 31 stycznia 2024 r.

fot. Michał Krasodomski
fot. Natalia Lech
tekst Eden Król/ redakcja CDN, fot. Natalia Lech, Michał Krasodomski, oprac. MJ