11 projektów z UG z dofinansowaniem z NCN

logo NCN

11 badaczek i badaczy z UG otrzymało dofinansowanie na projekty w ramach konkursów OPUS 25 (w tym jeden w ramach konsorcjum) i PRELUDIUM 22, finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Łącznie wsparcie finansowe dla UG wyniosło ponad 7 milionów złotych.

 

OPUS 25 to konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W konkursie OPUS 25 istniała możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
  • bez udziału partnerów zagranicznych;
  • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych.

 

 Wśród  laureatów znajdują się:

L.p.

Kierownik projektu

Wydział

Tytuł projektu

1.

dr hab. Sergey Samsonov,  prof. UG

Wydział Chemii

Odszyfrowanie „kodu siarczanowego” glikozaminoglikanów w celu zrozumienia ich funkcji w macierzy pozakomórkowej

2.

 dr hab. Katarzyna Wojczulanis - Jakubas, prof. UG

Wydział Biologii

ACORD - Koordynacja działań rodzicielskich u ptaków - schematy i mechanizmy

3.

prof. dr hab. Mariusz Makowski  (Lider PG - prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński)

Wydział Chemii

Związki modulujące funkcje białek telomerowych TRF1 i TRF2

4.

dr hab. Joanna Nakonieczna, prof. UG

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

Inaktywacja wewnątrzkomórkowego Staphylococcus aureus i enterotoksyn gronkowcowych związkami fotoaktywowanymi w modelach atopowego zapalenia skóry

 

- Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) to jeden z najczęściej występujących patogenów człowieka. S. aureus jest odpowiedzialny za wiele chorób, np. zakażenie skóry i tkanek miękkich, zapalenie wsierdzia, kości, bakteriemia - to obszar badań mojego projektu - mówi Kierowniczka Projektu dr hab. Joanna Nakonieczna, prof. UG.  - W projekcie podejmiemy problem zwalczania wewnątrzkomórkowego S. aureus z wykorzystaniem fotodynamicznej inaktywacji bakterii (FIB). Wyniki badań przyczynią się z jednej strony do zrozumienia ważnych aspektów oddziaływania gronkowców z komórkami gospodarza, z drugiej do opracowania metody, która pozwoli na kontrolę zakażeń m. in. skóry atopowej - dodaje prof. Joanna Nakonieczna.

 

PRELUDIUM 22 to konkurs na projekty badawcze przeznaczony dla naukowców bez stopnia doktora. W konkursie można było uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Jednym ze zwycięskich projektów jest projekt z obszaru Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce.

Wsparcie finansowe otrzymały następujące projekty:

L.p.

Kierownik projektu

Wydział

Tytuł projektu

1.

Jurand Sobiecki

Wydział Nauk Społecznych

Badanie roli przynależności religijnej i płci w związku między religijnością a przekonaniami wspierającymi nierówności społeczne

2.

Wojciech Jankowski

Wydział Prawa i Administracji

Status zwierząt w świetle współczesnych koncepcji umowy społecznej

3.

Patrycja Ambroziak

Wydział  Biologii

Wpływ zaburzenia pozacytoplazmatycznej homeostazy na poziom ekspresji genów kodujących komponenty translokonu Sec u bakterii Helicobacter pylori.

4.

Monika Majewska

Wydział Biologii

Interakcja niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) z aparatem fotosyntetycznym jako istotny czynnik ich fitotoksyczności

5.

Aleksandra Łukasiak

Wydział Biologii

Odkrywając potencjał natury - analiza zdolności nowo wyizolowanego ze środowiska bakteriofaga i jego enzymów o charakterze depolimerazy lub endolizyny do zwalczania biofilmów wytwarzanych przez uropatogenne bakterie Escherichia coli

6.

Michael John Rosciszewski-Dodgson

Wydział Ekonomiczny

Społeczno-ekonomiczna elastyczność rybaków małoskalowych na Południowym Bałtyku: kształtowanie zarządzania na rzecz zrównoważonego rybołówstwa

7.

Mateusz Baluk

Wydział Chemii

Nowe kompozyty modyfikowanych TiO2 NTs z nano-MOFs do fotokonwersji CO2 do paliw słonecznych

 

Wyniki konkursów OPUS 25 i PRELUDIUM 22

- Otrzymane dofinansowanie pozwoli mi na przeanalizowanie społeczno-ekonomicznej elastyczności przystosowania rybaków prowadzących działalność w regionie Południowego Bałtyku - wyjaśnia Kierownik Projektu Michael Rosciszewski-Dodgson. - Kluczową rolę będzie odgrywała współpraca z rybakami, która podniesie świadomość wyzwań, jakie stawiane są przed tymi społecznościami. A sam projekt ma na celu rzucenie światła na społeczno-ekonomiczną odporność rybaków prowadzących działalność w południowym Morzu Bałtyckim, ostatecznie wzmacniając pozycję społeczności i kształtując zarządzanie na rzecz zrównoważonego rybołówstwa - dodaje.

 

Wyniki konkursów OPUS 25 i PRELUDIUM 22

Emilia Koniuszewska/Biuro Wsparcia Przygotowania Projektów – Inkubator Projektowy, oprac. Julia Bereszczyńska/ZP