Projekt INTER-DOC: internacjonalizacja szkół doktorskich z dofinansowaniem NAWA

Projekt INTER-DOC ma na celu podniesienie międzynarodowego prestiżu szkół doktorskich UG. Finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu STER projekt obejmuje szereg zadań służących wzmocnieniu globalnego znaczenia kształcenia doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim.

 

Rekrutacja talentów globalnych i wspieranie współpracy międzynarodowej

Centralnym punktem projektu jest rekrutacja doktorantów z zagranicy oraz rozszerzenie współpracy międzynarodowej poprzez zwiększenie liczby zagranicznych promotorów i wykładowców. Duży nacisk kładzie się na intensyfikację działań promocyjnych w celu przyciągnięcia zagranicznych doktorantów, co z kolei ma podnieść rozpoznawalność szkół doktorskich UG, między innymi poprzez uruchomienie międzynarodowej platformy współpracy doktorantów.

Ponadto projekt zakłada wsparcie systemowe dla doktorantów studiujących w szkołach doktorskich UG, w tym organizację wykładów, seminariów i szkół letnich z udziałem wykładowców zagranicznych. Planowane są również specjalistyczne kursy z zakresu rozwoju kompetencji miękkich. Istotną częścią projektu jest także wsparcie stypendialne dla najlepszych doktorantów zagranicznych i najlepszych doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree, co ma zwiększyć atrakcyjność studiowania w szkołach doktorskich UG.

 

Systemowe ułatwienia dla zagranicznych doktorantów

Systemowe ułatwienia dla zagranicznych doktorantów obejmują wsparcie administracyjne, przygotowanie pełnej dokumentacji w języku angielskim, a także pomoc w zakwaterowaniu i załatwianiu spraw urzędowych. Działania te mają na celu ułatwienie kształcenia się zagranicznych doktorantów oraz funkcjonowania w przyjaznym środowisku akademickim.

Oczekujemy kandydatów zarówno z krajów UE, jak i spoza wspólnoty. Projekt INTER-DOC ma za zadanie stworzenie bardziej zróżnicowanej społeczności akademickiej na Uniwersytecie Gdańskim.

 

Międzynarodowe staże i współpraca

Niezwykle istotnym elementem INTER-DOC jest promocja międzynarodowych kontaktów dla doktorantów poprzez staże w zagranicznych instytucjach. Docelowe kraje i jednostki są w większości powiązane z uczelnią poprzez współpracę naukową naszych grup badawczych lub realizację projektu SEA-EU w ramach sieci uniwersytetów europejskich. Niewykluczone jest również włączenie do zadania nowych, pokrewnych form współpracy, które mogą pojawić się na każdym etapie realizacji projektu. W większości staże będą się odbywać w instytucjach z krajów obejmujących strefę OECD, chociaż na proponowanej liście znalazły się również Chorwacja, Malta, RPA czy Serbia. Konkretne instytucje przyjmujące zostaną wyłonione w drodze otwartego konkursu. Staże trwające od 1 do 9 miesięcy umożliwią doktorantom prowadzenie badań i realizację indywidualnych planów badawczych w międzynarodowym otoczeniu.

 

Strategiczna współpraca i globalny wpływ

Nadrzędnym celem INTER-DOC jest intensyfikacja międzynarodowych kontaktów, zapraszanie zagranicznych wykładowców, rekrutowanie zagranicznych doktorantów oraz ułatwienie zagranicznych staży dla doktorantów z Polski. Przewidywane efekty obejmują wzrost liczby projektów badawczych realizowanych przez doktorantów we współpracy międzynarodowej oraz wzrost liczby publikacji w zagranicznych czasopismach indeksowanych.

 

Dofinansowanie NAWA: dowód potencjału

Znaczące finansowanie w wysokości 2 000 000 zł z programu NAWA STER podkreśla potencjał i uznanie projektu INTER-DOC. Ten zastrzyk finansowy będzie kluczowy dla osiągnięcia ambitnych celów postawionych przez Uniwersytet Gdański.

Zachęcamy wszystkich do śledzenia tej fascynującej inicjatywy, która ma ogromny potencjał wywarcia wpływu na przyszłość kształcenia doktoranckiego na Uniwersytecie Gdańskim. Projekt pod przewodnictwem Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych prof. dr. hab. Adama Prahla ma szansę okazać się prawdziwym sukcesem. Składamy serdeczne gratulacje kierownikowi projektu i całemu zespołowi, życząc jednocześnie owocnej pracy i licznych osiągnięć.

Wierzymy, że efekty ich działań przyczynią się do internacjonalizacji szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego, doskonale wpisując się w strategię rozwoju uczelni.

Paulina Pawelska, Biuro Wsparcia Przygotowania Projektów - Inkubator Projektowy