Wyniki IV edycji programu „Profesorowie Wizytujący UG”. 14 laureatów z całego świata

Prof. WIz

Komisja Programu „Profesorowie Wizytujący UG” wyłoniła 14 naukowców z 12 krajów - RPA, Niemiec, Kanady, Iranu, Stanów Zjednoczonych, Kolumbii, Uzbekistanu, Japonii, Norwegii, Holandii, Rwandy i Austrii - którzy w 2024 r. odwiedzą Uniwersytet Gdański. Tegoroczna edycja programu cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. 

- Program „Profesorowie Wizytujący” to bardzo mocny element naszej strategii umiędzynarodowienia ,,w domu’’. To otwarcie naszego kampusu dla gości zagranicznych, a przede wszystkim różnorodność, wielokulturowość i wielojęzyczność w naszym życiu akademickim. Dzięki programowi studenci i badacze mają okazję do spotkań ze znakomitymi naukowcami z całego świata - mówi Prorektorka ds. Współpracy Międzynarodowej UG dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG.

W czwartej edycji laureaci poprowadzą łącznie 164 godziny dydaktyczne w formie zajęć dla studentów, wykładów otwartych, seminariów, a także spotkań ze studentami i pracownikami. Działania te znacząco wpłyną na wzrost umiędzynarodowienia kształcenia.

- Każda z wizyt naukowca ma szansę być początkiem czegoś wielkiego. Mamy wiele przykładów, kiedy od niewinnej wymiany e-maili czy rozmowy na konferencji rozpoczęła się długą i owocna współpraca skutkująca wspólnymi publikacjami i projektami - powiedział Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Wiesław Laskowski

Czwarta edycja programu „Profesorowie wizytujący UG” cieszyła się rekordowym zainteresowaniem wśród pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, realizujących działalność naukową lub/oraz dydaktyczną we współpracy z zagranicznymi badaczami. Złożono 38 wniosków na łączną kwotę 613 500 zł. 

Komisja ds. weryfikacji wniosków dokonała oceny nadesłanych zgłoszeń pod kątem renomy zapraszanego naukowca, prestiżu jego macierzystego ośrodka naukowego, wzmocnienia istniejącej współpracy międzynarodowej pomiędzy ośrodkami, interdyscyplinarności tematyki badawczej, wpływu na jakość kształcenia oraz wymiernych efektów naukowych wizyty. 

Badania zaproponowane przez zagranicznych gości zostaną przeprowadzone w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych oraz w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. Współpraca kadry UG z naukowcami z uznanych instytucji z całego świata przyczyni się do wzmocnienia potencjału naukowego uczelni. Bezpośrednimi efektami przeprowadzonych badań mają być m.in. nowe publikacje w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, a także wspólnie złożone projekty naukowe.

Lista laureatów:

Menno

Menno van Zaanen z North-West University (RPA), zaproszony przez dr Karolinę Rudnicką z Wydziału Filologicznego. Celem wizyty są działania dydaktyczne oraz interdyscyplinarne badania naukowe z zakresu humanistyki cyfrowej.

SJ

Sigrid James z University of Kassel (Niemcy), zaproszona przez dr hab. Justynę Siemionow, prof. UG z Wydziału Nauk Społecznych. Celem wizyty są działania dydaktyczne oraz naukowe z obszaru pracy socjalnej.

John P Smol

John P. Smol z Queen’s University (Kanada), zaproszony przez prof. dr. hab. Wojciecha Tylmanna z Wydziału Oceanografii i Geografii. Celem wizyty są badania naukowe poświęcone problematyce stanu jezior północnej Polski i ich eutrofizacji, a także przeprowadzenie dwóch wykładów otwartych.

Torsten

Torsten Waldminghaus z Technical University of Darmstadt (Niemcy), zaproszony przez dr hab. Monikę Glinkowską, prof. UG z Wydziału Biologii. Celem wizyty jest przeprowadzenie serii wykładów multidyscyplinarnych z zakresu biologii syntetycznej.

R

Rasoul Khosravi z Shiraz University (Iran), zaproszony przez dr hab. Małgorzatę Pilot, prof. UG z Wydziału Biologii. Celem wizyty są badania naukowe z zakresu genetyki populacyjnej.

Sarah

Sarah FitzGerald z Valdosta State University (Stany Zjednoczone), zaproszona przez dr hab. Magdalenę Nowak, prof. UG z Wydziału Historycznego. Celem wizyty są działania dydaktyczne oraz naukowe z zakresu problematyki historii w przestrzeni publicznej, a także historii Stanów Zjednoczonych i relacji z  Polską.

LG

Luis A. Guzman z Universidad de los Andes (Kolumbia), zaproszony przez dr hab. Monikę Bąk, prof. UG z Wydziału Ekonomicznego. Celem wizyty są działania dydaktyczne oraz naukowe z zakresu urbanistyki i transportu.

S

Said Gulyamov z Tashkent State University of Law (Uzbekistan), zaproszony przez dr. hab. Edvardasa Juchneviciusa, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji. Celem wizyty jest przeprowadzenie serii wykładów i warsztatów z dziedziny prawa finansowego i sztucznej inteligencji oraz realizacja prac badawczych.

UM

Ulrike Müßig z University of Passau (Niemcy), zaproszona przez dr. hab. Michała Gałędka, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji. Celem wizyty jest przeprowadzenie wykładów dla studentów i doktorantów oraz realizacja badań nad kwestiami konstytucjonalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej.

WS

Satoshi Warita z Aoyama Gakuin University (Japonia), zaproszony przez dr. Jacka Splisgarta z Wydziału Filologicznego. Celem wizyty jest przeprowadzenie cyklu wykładów oraz zajęć specjalistycznych z języka japońskiego, a także realizacja prac badawczych.

R

Rick Dolphijn z Utrecht Univeristy (Holandia), zaproszony przez dr Irenę Chawrilską z Wydziału Filologicznego. Celem wizyty są działania dydaktyczne oraz naukowe w tematyce kosmofilozofii.

CHN

Christine Nyiramana z Protestant Institute of Arts and Social Sciences (Rwanda), zaproszona przez dr Wioletę Gierszewską z Wydziału Nauk Społecznych. Celem wizyty jest przeprowadzenie cyklu zajęć dotyczących transformacji cyfrowej Afryki Subsaharyjskiej oraz przywództwa partycypacyjnego.

 

Rotem

Rotem Shneor z University of Agder (Norwegia), zaproszony przez dr Joannę Adamską-Mieruszewską z Wydziału Ekonomicznego. Celem wizyty jest realizacja działań dydaktycznych i badawczych związanych z crowdfundingiem.

BD

Borivoje Dakić z University of Vienna (Austria), zaproszony przez dr. hab. Marcina Pawłowskiego, prof. UG z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych. Celem wizyty jest realizacja badań w dziedzinie fizyki kwantowej (rekonstrukcja stanów kwantowych).

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG